Mikołaj z Laponii w Warszawie

Mikołaj z Laponii w Warszawie

by -

Jutro na uli­cach Warsza­wy rozbłys­ną świąteczne ilu­mi­nac­je. Najważniejszym punk­tem imprezy będzie oczy­wiś­cie roz­pale­nie lam­pek na choince na pl Zamkowym. Odwiedza­ją­cy to miejsce o  godzinie 17.00 mogą się spodziewać elfów i pomoc­ników Mikoła­ja z Laponii. 

mikolaj
fot. gallery.santaclauslive.com

Świątecz­na ilu­mi­nac­ja Warsza­wy rozbłyśnie już po raz pią­ty. Uroczyste otwar­cie rusza o godzinie 17.00. Gwiazdą wiec­zoru będzie Mikołaj, który spec­jal­nie na tę okazję przyle­ci­ał do Warsza­wy z Rovanie­mi, z Laponii. Po zakończe­niu imprezy z placu Zamkowego przez Krakowskie Przed­mieś­cie, aż do ron­da de Gaulle’a Mikołaj z Laponii prze­jedzie w bar­wnej paradzie ze swoi­mi pomoc­nika­mi. Wszyscy chęt­ni mogą się dołączyć i cele­brować nas­tanie świątecznego cza­su w Warsza­w­ie. Pod­czas wydarzenia nie zabraknie również niespodzianek i muzy­ki.

Kto nie może przy­jechać do Warsza­wy na spotkanie z Mikoła­jem, pod adresem: santaclauslive.com może podglą­dać, co ter­az dzieje się w jego domu.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz