Mięta dobra na…

Mięta dobra na…

Jed­na z najbardziej pop­u­larnych roślin leczniczych. Jeśli nie macie jej na kuchen­nym para­pecie, czy w ziołowym ogórku, to na pewno macie ją w puszce z herbatą. A jeśli w ogóle nie używa­cie – po tym artykule zaczniecie!

 

Smaku­je i leczy
Nie jest zaskaku­jące, że coraz więcej osób rezygnu­je z far­mako­log­icznych specy­fików i przy różnego rodza­ju dolegli­woś­ci­ach się­ga po alter­naty­wne rozwiąza­nia – ponieważ są lep­iej tolerowane i nie powodu­ją skutków ubocznych. Mię­ta pieprzowa, to sprawd­zony środek na bóle głowy, przez­ię­bi­enia, a przede wszys­tkim znana jest z kojącego dzi­ała­nia na rozstrój żołąd­ka. Zimą napar z mię­ty przy­jem­nie roz­grze­wa, a latem pysznie orzeźwia, zwłaszcza z dodatkiem kilku kostek lodu i limon­ki.

Mię­ta ma  między inny­mi dzi­ałanie prze­ci­w­bak­teryjne, prze­ci­wwiru­sowe, psy­chicznie pobudza­jące oraz reg­u­lu­jące. Mię­ta sty­mu­lu­je też pro­dukcję soków żół­ciowych i zapew­nia ich sprawny przepływ. Jeżeli dokucza­ją ci skur­cze jelit, nud­noś­ci i wzdę­cia – sięg­nij po miętę. Jej anty­bak­teryjne dzi­ałanie zahamu­je wzrost złych bak­terii jeli­towych a jed­nocześnie zawarty men­tol w niej zmniejszy uczu­cie bólu. Przy przez­ię­bi­e­niu i gryp­ie inhalac­ja z naparu z mię­ty szy­bko przyniesie ulgę i udrożni dro­gi odd­e­chowe. Przy migre­nie pomoże wtar­cie w skro­nie kilku kro­pel ole­jku mię­towego lub po pros­tu wyp­icie fil­iżan­ki mię­towej herbaty.

Wyni­ki badań wykaza­ły, że ole­jek mię­towy ma bezpośred­nie prze­ci­wwiru­sowe dzi­ałanie na opryszczkę. Jako środek anty­sep­ty­czny i prze­ci­wświą­dowy to zioło jest również skuteczne w lecze­niu ukąszeń owadów takich jak komary, pszc­zoły, szer­sze­nie, osy i inne, ponieważ łagodzi i chłodzi obszar dotknię­ty ugryzie­niem. Zawarte w mię­cie prze­ci­wut­le­ni­acze poma­ga­ją zapo­biec niek­tórym nowot­worom np. płuc i jeli­ta grubego.

Mię­ta znana jest najbardziej z właś­ci­woś­ci odświeża­ją­cych odd­ech. W związku z tym, jest to ulu­biony smak pojaw­ia­ją­cy się w pas­tach do zębów, pły­nach do płuka­nia ust, cukierkach, czy gumach do żucia.

Mięta, fot. msthurnell
Mię­ta, fot. msthur­nell

Jest bogatym źródłem:

 • wita­my C,
 • wit­a­miny B,
 • kwa­su foliowego,
 • karotenu,
 • wap­nia,
 • fos­foru,
 • cynku,
 • miedzi,
 • mag­nezu,
 • selenu i flu­o­ru

To ziołowe remedi­um oprócz uzdraw­ia­jącej mocy zapew­nia też doz­na­nia smakowe. Jest nieza­wodne i powin­no zna­j­dować się nie tylko w apteczce, ale i w kuch­ni jako dodatek do dań i napo­jów. Aro­maty­czny zapach mię­ty pieprzowej pod­kreśla zarówno smak pikant­nych potraw jak i delikat­nych deserów. Wyobraź­nia tutaj nie ma granic. Spróbuj!

Oto nasza pod­powiedź na świeże i zdrowe pod­jadanie:

Koktajl truskawkowo-miętowy

Skład­ni­ki (dla 2 osób):

 • 250 g truskawek
 • 250 g bananów
 • 20 liś­ci świeżej mię­ty
 • 200 ml soku z czer­wonych winogron
 • 100 g lodu (pokrus­zony)

Truskaw­ki umyć i pokroić na ćwiart­ki, banany obrać i pokroić na kawał­ki. Wszys­tkie skład­ni­ki umieś­cić w blenderze i zmik­sować. Gotowe! Szy­bko i pysznie!

Optymistka, wielbicielka smutnych piosenek. Ekonomistka z trzema fakultetami, która odnalazła siebie pośród dzieci. Przyjechała do wielkiego miasta wcale nie dla kariery, ale dla miłości. Pochłania ją świat Zafóna. Bez reszty zatraciła się w Falconesie, Charlesie Martinie i Noahu Gordonie. Lubi Jodi Picoult i Jespera Juula. Wkrótce zostanie mamą!

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz