Miauuu do przedszkola

Miauuu do przedszkola

by -

Uważamy, że pod wzglę­dem architek­ton­icznym, to jed­no z najbardziej pomysłowych przed­szkoli. Świa­towej sławy artys­ta Tomi Unger­er we współpra­cy z architekt Ayla Suzan Yön­del zapro­jek­towali budynek, który wyglą­da jak kot gigant. Maluchy z Badenii-Wirtem­bergii wchodzą do przed­szko­la kocim pyszczkiem. W paszczy zna­j­du­je się wejś­cie i hall. Łapy to pomieszczenia do zabawy, a w brzuchu zna­j­du­je się szat­nia, kuch­nia, jadal­nia i schody. Głowa to głów­na sala, prze­stron­na i peł­na nat­u­ral­nego światła, które wpa­da do środ­ka ocza­mi i usza­mi. Unger­er zasłużył na wiel­ki plus nie tylko za sam pomysł również za rozwiązanie wyjś­cia ewakua­cyjnego — zjeżdżal­nia w ogo­nie. Do “kociego” przed­szko­la uczęszcza około set­ka dzieci.

[nggallery id=koci-budynek template=caption]

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz