Królewskie pieluchy

Królewskie pieluchy

by -

gPants, fot. źródło: gnappies.comPretek­stem do ich zapro­jek­towa­nia były królewskie dzieci. Ale nie trze­ba błęk­it­nej krwi w żyłach, by uży­wać pieluszek gRe­gal gPants. Eko­log­iczne pieluchy są w kolorze arys­tokraty­cznego fio­le­tu, wyko­nane z delikat­nego welu­ru. Tylko zło­ta wyhaftowana korona zdradza, że są przez­nac­zone dla małych książąt i księżniczek. 

Kolorowe pielusz­ki wielokrot­nego użytku wys­tępu­ją w wielu kolorach i 5 rozmi­arach. Zewnętrzne majt­ki to nieprze­makalny pokrowiec, ma wymienialne w całoś­ci eko­log­iczne wkład­ki, w dwóch wer­s­jach: z jed­no­ra­zowym wkła­dem lub z miękkim mate­ri­ałem do wielokrot­nego użytku. Ta dru­ga — biode­grad­owal­na wkład­ka rozłoży się w kom­pos­town­iku szy­b­ciej niż jabłko!

Jeśli chcesz, by two­je dziecko miało coś z roy­al baby, możesz zain­west­ować w pieluchy. Jego pupa nie tylko będzie wol­na od podrażnień, zapaleń i prze­grza­nia, ale również od pier­wszych chwil będzie troszczyło się o środowisko.

gRe­gal gPants w wer­sji króleweskiej kosz­tu­ją około 120 złotych/sztukę. Inne wari­anty są tańsze — od 75 zło­tych do 100 złotych/sztukę.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz