Koloro-wagon do zabawy i…

Koloro-wagon do zabawy i…

by -

Trzyp­iętrowy wózek “koloro-wag­on” może pełnić kil­ka funkcji, na przykład: pojem­ni­ka na zabaw­ki lub koszy­ka. Ideą diza­jn­erów z Tora­fu Archi­tects było stworze­nie mebla, który będzie użyteczny w każdym pomieszcze­niu i celu. 

Ruchome częś­ci wag­onu składa­ją się z zestawu trzech skrzynek z uch­wyta­mi. Każ­da z nich może funkcjonować osob­no. Po dołącze­niu dwóch uch­wytów w ksz­tał­cie litery L, skrzyn­ka zmienia się w koszyk na zakupy. Rącz­ki w pozy­cji pio­nowej są klam­rą zap­ina­ją­ca kole­jne pię­tra skrzynek. Kom­bi­nac­ja kolorysty­cz­na (niebies­ka, żół­ta, zielona, różowa, szara) może być przy­porząd­kowana do zawartoś­ci: szara na reso­ra­ki syna, zielona na waka­cyjne skar­by cór­ki. Ide­al­ny pomysł dla dzieci, które najbardziej lubią baw­ić się wszędzie, czyt. kuch­nia, syp­i­al­nia rodz­iców, salon. Po “odwiezie­niu” zabawek na miejsce, wózek łat­wo złożyć i schować. Ale kto chci­ał­by ukry­wać coś tak fan­tasty­cznego?

[nggallery id=106]

Koloro-wag­on “w rękach dorosłych” może być sto­likiem pomoc­niczym w kuch­ni, pojem­nikiem na gaze­ty w salonie lub kos­me­ty­ki w łazience. Jakie zas­tosowanie znalazł­by u Was w domu?

torafu-koloro-wagon-db06

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz