Kocham Nowy Jork — książka na weekend

Kocham Nowy Jork — książka na weekend

Kocham Nowy JorkKulisy Wall Street, miejs­ca intryg i nieczystych zagrań. Szy­b­ka i wcią­ga­ją­ca lek­tu­ra w sam raz na zbliża­jące się chłodne wiec­zo­ry.

Cather­ine Lam­bert jest prawnikiem w między­nar­o­dowej kor­po­racji. Po kilku lat­ach pra­cy w odd­ziale w Paryżu przenosi się do Nowego Jorku i wiąże z tym duże nadzieje. Fran­cus­ka miłośnicz­ka mody nie może się doczekać, by poz­nać wszys­tko co ma jej do zaofer­owa­nia Nowy Jork. Jed­nak zami­ast spełnienia marzeń trafia do… piekła jakim jest pra­ca pon­ad siły, wyś­cig szczurów i spis­ki. A do tego loku­je uczu­cia nie na tym przys­to­j­ni­aku co powin­na.

Autor­ka nie zanudza nas niepotrzeb­ny­mi szczegóła­mi ani skom­p­likowanym i niezrozu­mi­ałym żar­gonem prawniczym, jak cza­sem dzieje się w przy­pad­ku książek o prawnikach. A wtrą­cane fran­cuskie słówka doda­ją książce uroz­maice­nia.

Jedyne do czego mogę mieć zarzut to zbyt stereo­ty­powe posta­cie, ale czy­ta się lekko i przy­jem­nie. A jeśli kiedykol­wiek zas­tanaw­iałam się nad pracą w kor­po­racji, to po tej lek­turze przekon­ałam się, iż mam szczęś­cie, że los mi tego oszczędz­ił.

Zatem jeśli nie szuka­cie czegoś ambit­nego ale chce­cie się odprężyć i zapom­nieć o codzi­en­nych sprawach może­cie śmi­ało sięgnąć po Kocham Nowy Jork. A jeśli czy­tanie uzu­pełni­cie kieliszkiem dobrego wina (o którym w książce częs­to się wspom­i­na)  – zabawa gwaran­towana.

Isabelle Lafleche – przez pon­ad 10 lat pra­cow­ała jako prawnik, by porzu­cić kari­erę na rzecz pisa­nia. Pub­liku­je artykuły o kul­turze i modzie. Kocham Nowy Jork to jej pier­wsza powieść, która stała się między­nar­o­dowym best­sellerem. Wkrótce ukarze się kon­tynu­ac­ja losów bohater­ki pod tytułem Kocham Paryż.

 Kocham Nowy Jork Isabelle Lafleche, Wydawnict­wo Lit­er­ack­ie, cena: 20 PLN.

Optymistka, wielbicielka smutnych piosenek. Ekonomistka z trzema fakultetami, która odnalazła siebie pośród dzieci. Przyjechała do wielkiego miasta wcale nie dla kariery, ale dla miłości. Pochłania ją świat Zafóna. Bez reszty zatraciła się w Falconesie, Charlesie Martinie i Noahu Gordonie. Lubi Jodi Picoult i Jespera Juula. Wkrótce zostanie mamą!

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz