Domowe sposoby na urodę

Domowe sposoby na urodę

by -

Która z nas nie lubi ład­nej, elasty­cznej skóry, lśnią­cych włosów i wspani­ałej fig­ury?  Nie jest tajem­nicą, że pię­kno pochodzi z wnętrza. Tak, nawet z wnętrza lodów­ki. W każdej kuch­ni jest mnóst­wo pro­duk­tów, dzię­ki którym możesz sobie urządz­ić domowe SPA i to w dodatku tan­im kosztem. Nie wiesz jak? Oto nasze propozy­c­je.

Rynek kon­sumenc­ki zalany jest pro­duk­ta­mi kos­me­ty­czny­mi do popraw­ia­nia każdego rodza­ju skóry. Bez prob­le­mu zna­jdziemy pro­duk­ty do cery suchej, wrażli­wej, przetłuszcza­jącej się itp. Niek­tóre z nich są wielo­funkcyjne, tj. w jed­nej butelce czy słoiczku zna­jdziemy rozwiązanie kilu prob­lemów. Praw­da jest taka, że skóra wyma­ga spec­jal­nej tros­ki cho­ci­aż­by z tego powodu, że jest dzi­ała­ją na nią wszys­tkie czyn­ni­ki atmos­fer­yczne. Aby utrzy­mać ją w dobrej kondy­cji, trze­ba ją chronić i odpowied­nio o nią dbać, niekoniecznie markowy­mi kos­me­tyka­mi. Wiele z nich możesz zro­bić samodziel­nie.

Twarz
Masecz­ka z płatków owsianych spraw­ia, że skóra jest gład­ka i mięk­ka.
1/3 szk­lan­ki błyskaw­icznych płatków owsianych,
2 łyż­ki mio­du,
2 łyż­ki jogur­tu,
1 jajo i
1/2 szk­lan­ki gorącej wody.

Sposób przy­go­towa­nia: Płat­ki owsiane zalej gorącą wodą, a następ­nie odstaw do ostudzenia. W tym cza­sie pomieszaj ze sobą resztę skład­ników. Połącz obie mieszan­ki następ­nie nałóż na twarz i pozostaw 15 min­ut. Spłucz ciepłą wodą.

Masecz­ka z jabłek i mio­du usuwa skazy i wyprys­ki. Jabł­ka zaw­ier­a­ją prze­ci­wut­le­ni­acze, które są dobre dla skóry, a miód ma właś­ci­woś­ci złuszcza­jące oraz naw­ilża­jące.  Zetrzeć jabłko i wymieszać z dwoma łyżeczka­mi mio­du. Pos­marować mieszanką twarz i pozostaw­ić na 10 min­ut. Następ­nie spłukać ciepłą wodą i osuszyć. Podob­ne właś­ci­woś­ci mają też arbuzy, pomi­do­ry, czy ogór­ki, które dodatkowo wybiela­ją prze­bar­wienia. Nie trze­ba żad­nej filo­zofii, wystar­czy, że weźmiesz kawałek arbuza czy ogór­ka i pos­maru­jesz nim twarz i pozostaw­isz do wyschnię­cia a potem spłuczesz.

Włosy
Masz suche i kruche włosy, a chcesz je zmienić bez koniecznoś­ci wydawa­nia dużych pieniędzy na dro­gie szam­pony i odży­w­ki? Wystar­czy, że cza­su od cza­su nałożysz na włosy olej kokosowy i pozostaw­isz na 10 min­ut a potem umy­jesz je swoim szam­ponem. Olej sprawi, że włosy staną się bardziej miękkie.

Inną sztuczką jest mas­ka z awoka­do.

Skład­ni­ki:

1 dojrza­łe awoka­do,
1żółtko jaja
2 łyż­ki oli­wy z oli­wek

Sposób przy­go­towa­nia:
Obrane awoka­do rozg­nieć na miękką pap­kę, następ­nie dodaj żółtko i dwie łyż­ki oli­wy z oli­wek. Nałóż mieszankę na wilgo­tne włosy a następ­nie nałóż czepek bądź zaw­iń głowę ręcznikiem i pozostaw na godz­inę. Po godzinie spłucz włosy i umyj je szam­ponem, który sto­su­jesz na co dzień.

Jeśli two­je włosy straciły blask zago­tuj 2 szk­lan­ki wody i zalej nią fil­iżankę świeżo posiekanych liś­ci roz­marynu, pozostaw na chwilę, a potem spłucz nią wcześniej umyte włosy.

Oczy
Skończył ci się płyn do demak­i­jażu, a nie uzu­pełniłaś zapasów? Wystar­czy, że na wacik kos­me­ty­czny nałożysz trochę oli­wy z oli­wek i zmy­jesz nim oczy. Jeśli uży­wasz wodoo­d­pornych kos­me­tyków użyj ole­ju sezamowego, który ma moc­niejsze dzi­ałanie.

Na zmęc­zone oczy zrób okład z mrożonej herbaty. Zrób szk­lankę herbaty, dodaj lód, a potem nasącz płynem waci­ki i połóż na powie­ki na ok. 10 min­ut.

Chcesz się pozbyć cieni pod ocza­mi? Wypróbuj ziem­ni­aków lub kiwi. Kiwi ma duże iloś­ci wit­a­miny C i E, a także prze­ci­wut­le­ni­aczy. Ziem­ni­a­ki służą jako nat­u­ral­ny, nietoksy­czny i łagod­ny środek wybiela­ją­cy. Krążek obranego i surowego ziem­ni­a­ka zaw­iń w gazę i umieść pod ocza­mi na około 15 min­ut. Tak samo możesz zro­bić z owoca­mi kiwi.

Aby zmniejszyć obrzęk pod ocza­mi możesz użyć zielonej herbaty. Weź dwie zielone herbaty w tore­bkach i zrób dwie fil­iżan­ki napo­ju. Pozostaw na 5 min­ut by się zaparzyły. Następ­nie włóż tore­b­ki na chwilę do lodów­ki. A potem połóż się wygod­nie z zim­ny­mi okłada­mi na oczach i relak­suj się. Zielona herba­ta koi zmęcze­nie.

Usta
Na spierzch­nięte usta użyj cukru wymieszanego z mio­dem. Miód naw­ilży usta, pod­czas gdy cuki­er będzie je złuszczał. Aby uzyskać pełniejsze usta wetrzyj w nie trochę cyna­monu, a następ­nie użyj ulu­bionej szmin­ki. Możesz też przyrządz­ić swój włas­ny nat­u­ral­ny błyszczyk, wystar­czy że szczyp­tę cyna­monu zmiesza­sz z kro­plą ole­ju spoży­w­czego i gotowe!

Jeśli chcesz stworzyć włas­ny bal­sam do ust potrze­bu­jesz:

3 łyż­ki wosku pszczelego
1 łyż­ki ole­ju rzepakowego
1 łyżecz­ki świeżego startego imbiru

Sposób przy­go­towa­nia:
Wosk i olej pod­grzej, a następ­nie wyciśnij sok z imbiru (możesz użyć wyciskacza do czosnku). Wymieszaj skład­ni­ki, zamknij w puszce lub słoiczku i prze­chowuj w chłod­nym miejs­cu.

Paznok­cie
Jeśli masz kruche i łam­li­we paznok­cie możesz je wzmoc­nić moczą je przez 5 min­ut w ciepłym mleku. Aby uniknąć ściera­nia się lakieru na końcówkach paznok­ci, przed poma­lowaniem wetrzyj w nie odrobinę octu i pozostaw do wyschnię­cia następ­ni użyj ulu­bionego lakieru. Ocet przedłuży jego trwałość.

Plamy na paznok­ci­ach usuniesz białym octem win­nym. To nat­u­ral­ny odplami­acz, który w dodatku sprawi, że paznok­cie będą lśniące.

By pozbyć się cięż­kich zabrudzeń na rękach po całym dniu pra­cy w ogrodzie lub pod­czas porząd­ków, zalej kil­ka plas­terków cytryny ciepłą wodą, a następ­nie mocz ręce w cytrynowej kąpieli. Będą nie tylko ład­nie pach­nieć, ale znikną też wszelkie zabrudzenia. Efekt wzmoc­nisz wbi­ja­jąc paznok­cie w plas­ter­ki cytryny.

Stopy
Łagodzą­ca kąpiel na bolące stopy po całym dniu? Nic prost­szego. Zim­ną herbatę mię­tową  i kost­ki lodu wlej do mis­ki lub wan­ny i mocz w niej zmęc­zone nogi przez kil­ka min­ut. Zim­na mię­ta rozluźni mięśnie i pomoże usunąć napię­cie z nóg. Jeśli cier­pisz na grzy­bicę stóp możesz zwal­czyć jej objawy mocząc stopy w occie jabłkowym.

Każ­da mama w pier­wszej kole­jnoś­ci dba o dziecko, dopiero potem myśli o sobie. Cza­sem warto poświę­cić kil­ka chwil dla siebie, a odbi­je się to z korzyś­cią na wszys­t­kich dookoła.

Optymistka, wielbicielka smutnych piosenek. Ekonomistka z trzema fakultetami, która odnalazła siebie pośród dzieci. Przyjechała do wielkiego miasta wcale nie dla kariery, ale dla miłości. Pochłania ją świat Zafóna. Bez reszty zatraciła się w Falconesie, Charlesie Martinie i Noahu Gordonie. Lubi Jodi Picoult i Jespera Juula. Wkrótce zostanie mamą!

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz