Baletnica tańczy w ciąży

Baletnica tańczy w ciąży

by -

Mary Helen Bow­ers, amerykańs­ka była tancer­ka New York City Bal­let i tren­er­ka gwiazd, która przez 9 miesię­cy ciąży nie odpuś­ciła codzi­en­nych tren­ingów, właśnie została mamą. Jej upór i kon­sek­wenc­ja są inspiracją dla tysię­cy kobi­et na całym świecie. Ćwiczenia Mary Helen przynoszą ulgę w ciąży i po porodzie poma­ga­ją wró­cić do formy.  

Samo stanie na pointach robi wraże­nie, a co dopiero taniec balet­ni­cy w 9 miesiącu ciąży. 33 — let­nia Bow­ers znana jest z morder­czych tren­ingów. Siódme poty z przy­jem­noś­cią wyle­wa­ją z nią mod­el­ki Vic­to­ri­a’s Secret, m.in.: Miran­da Kerr i Doutzen Kroes. To dzię­ki jej szkole­niom Natal­ie Port­man w 2010 roku zdobyła Oskara za rolę w filmie “Czarny Łabędź”. Kiedy Bow­ers zaszła w ciążę zaczęła doku­men­tować tydzień, po tygod­niu zmi­any zachodzące w jej ciele. “Nigdy wcześniej nie byłam tak bard­zo związana z moim ciałem” — powiedzi­ała Huff­in­g­ton­post. Nie stała z pewnoś­cią kil­ka godzin przy drążku. Wykony­wała ćwiczenia roz­cią­ga­jące i relak­su­jące. Wielokrot­nie pod­kreślała, że o treningach wiedzi­ał lekarz prowadzą­cy, z którym kon­sul­towała każde ćwicze­nie. Wielo­let­nie doświad­cze­nie poz­woliło jej opra­cow­ać spec­jal­ny pro­gram ćwiczeń dla ciężarnych. Roz­tańc­zone zdję­cia z coraz więk­szym brzuchem pub­likowała na por­ta­lach społecznoś­ciowych. W pod­pisach zawsze pod­kreślała jak bard­zo podekscy­towana jest macierzyńst­wem. 27 grud­nia balet­ni­ca pochwal­iła się wszys­tkim fanom zdję­ciem uśmiech­niętej córecz­ki. Lumi­na Belle przyszła na świat o 6 rano. Wita­my najbardziej roz­tańc­zone dziecko świa­ta:)

Oto doku­men­tac­ja 9 miesię­cy baleriny oraz pier­wsze zdję­cie cór­ki:

[nggallery id=112]

 

IN THE STUDIO WITH MARY HELEN BOWERS from Kat­ri­na Yap on Vimeo.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz