Artystyczny przypadek matki i córki

Artystyczny przypadek matki i córki

by -

Kiedy dojrza­łość łączy się dziecięcą fan­tazją, pow­sta­ją rzeczy niemal genialne. Wszys­tko zaczęło się od przy­pad­kowej współpra­cy mat­ki i cór­ki. Dziś Mica i Myla są zgranym duetem artysty­cznym, a ich prace znane są na całym świecie.

Na początku amerykańs­ka ilus­tra­tor­ka i graficz­ka Mica Angela Hen­dricks pil­nie strzegła swo­jego szki­cown­i­ka. Wszys­tko dlat­ego, że bard­zo poważnie trak­towała swo­je zaję­cie i nie chci­ała by jej 4 ‑let­nia cór­ka przy­pad­kowo “zmalowała” jej dzieła. Pewnego dnia mała Myla użyła słów, które niejed­nokrot­nie słysza­ła od mamy: Jeżeli nie chcesz się podzielić, będę musi­ała to zabrać. To zdanie, całkowicie odmieniło sytu­ację. Od tamtej pory Mica nie miała innego wyjś­cia i zaczęła się dzielić pracą z córką. Najpierw poz­woliła dokończyć jej jeden ze szkiców. Po jakimś cza­sie mała Myla sama zaczęła zaglą­dać do szki­cown­i­ka mamy i upom­i­nać się o “pracę”: Czy masz dla mnie jakieś głowy? Kiedy posta­cie były już gotowe, Mica zabier­ała się za wypeł­ni­an­ie ich kolora­mi. Artys­t­ka twierdzi, że współpra­ca z córką jest fas­cynu­ją­cym doświad­cze­niem artysty­cznym, które uświadomiło jej, że najpiękniejsze rzeczy dzieją się poza wszelką kon­trolą.

Cza­sa­mi z banal­nych rzeczy rodzą się wielkie dzieła. Zobacz­cie sami. Prace mamy i cór­ki moż­na kupić TUTAJ

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz