(Nie)zła matka

(Nie)zła matka

Gdy amerykańs­ka pis­ar­ka Ayelet Wald­man wyz­nała, że bardziej kocha męża niż swo­je dzieci, „dobre mat­ki” chci­ały ją pobić w pro­gramie Oprah Win­frey Show. Doma­gały się, aby zabrać jej dzieci! Incy­dent wywołał ogól­nonar­o­dową dyskusję, a Wald­man napisała książkę, która stała się bestsellerem.“Zła mat­ka” w trak­cie lek­tu­ry okazu­je się być zupełnie nor­mal­na, tylko ma prob­lem z nadążaniem za ideałem, który wciąż funkcjonu­je we współczes­nych społeczeńst­wach. Książ­ka jest trochę innym, iron­icznym spo­jrze­niem na rolę mat­ki i żony oraz  na świato­pogląd z tym związany. Mimo że autor­ka stwierdz­iła, iż kocha swo­jego męża bardziej niż dzieci, nie znaczy, że swoich pociech już nie kocha.

PODOBNE ARTYKUŁY

1 KOMENTARZ

  1. widzi­ałam w księ­gar­ni, jed­nak jakoś mnie ta pozy­c­ja nie zach­wyciła. nie kupiłam…może źle?

Dodaj komentarz