Zaproszenie na kobiece spotkanie

Zaproszenie na kobiece spotkanie

by -

W najbliższy poniedzi­ałek odbędzie się spotkanie inau­gu­ru­jące pro­jekt KOBIECOŚ, w którym weźmie udzi­ał także Zarad­na Mama. Na początek zapraszam na pokaz fil­mu “Kobi­eta z Piątej Dziel­ni­cy” w reży­serii Pawła Paw­likowskiego. Po pro­jekcji dzi­en­nikar­ka TVN Mag­da Mołek poroz­maw­ia z fil­mową Anną — Joan­ną Kulig. Będzie też pro­moc­ja książ­ki o tym samym tytule, autorstwa Dou­glasa Kennedy’ego na pod­staw­ie, której nakrę­cono film. To dopiero początek kobiecego cyk­lu. Niebawem Zarad­na wraz ze znany­mi gość­mi odpowie m.in. na pytanie: czy siła kreaty­wnoś­ci rośnie wraz z brzuchem.

Tym­cza­sem zapraszam na kobiece spotkanie w wyjątkowym gronie.

24 wrześ­nia 2012, godz­i­na 17.30 KINO KC (tuż przy palmie) 

Kino KC, Warsza­wa, ul. Nowy Świat 6/12, wejś­cie od strony Alei Jero­zlim­s­kich przez dziedziniec, godz­i­na 17.30 rozpoczę­cie degus­tacją wina, 18.00 — seans.

Serdecznie zapraszam. 3 pier­wsze oso­by, które wyślą maila pod adres: redakcja@zaradna-mama.pl czeka­ją zaproszenia. 

Do zobaczenia! 🙂

 Oto zwias­tun fil­mu:

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz