Sukienki australijskiej marki EMU

Sukienki australijskiej marki EMU

by -

Aus­tral­i­js­ka mar­ka EMU, w Polsce znana przede wszys­tkim z wyjątkowo ciepłych butów, wprowadza właśnie do Pol­s­ki lin­ię wygod­nych sukienek z miękkiej, lekkiej i delikat­nej wełny Meri­no. Sukien­ki ide­al­nie sprawdzą się na plaży pod­czas wakacji oraz w codzi­en­nej styl­iza­cji. Dostęp­ne są w dwóch dłu­goś­ci­ach i w kilku nat­u­ral­nych kolorach: koralowym, szarym, grafi­towym i czarnym. Najwięk­szą zaletą kolekcji jest mate­ri­ał — nat­u­ral­na aus­tral­i­js­ka weł­na Meri­no. Jest niezwyk­le przy­jem­na dla skóry, mięk­ka i ide­al­nie dopa­sowu­je się do ciała. Nie podraż­nia go i pozwala utrzy­mać jego opty­mal­ną tem­per­aturę. Pole­camy zwłaszcza w podróżnej wal­izce. Potwierdze­niem najwyższej jakoś­ci wełny Meri­no jest znak Wool­mark – sym­bol i gwaranc­ja najwyższego gatunku. Kolekc­ja EMU Aus­tralia zna­j­du­ją się w Poma­da Fash­ion Office.

[nggallery id=emu-sukienki template=caption]

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz