Kreacje do Pierwszej Komunii

Kreacje do Pierwszej Komunii

by -

Świa­towi pro­jek­tan­ci prześ­ci­ga­ją się w pomysłach na kreac­je, w których dzieci pójdą do Pier­wszej Komu­nii. W Polsce w wielu parafi­ach obow­iązu­ją jed­nakowe stro­je dla wszys­t­kich — alby. Duchowni zwraca­ją uwagę, że uroczys­tość ma przede wszys­t­kich charak­ter religi­jny. Niem­niej jed­nak moda kieru­je się włas­ny­mi prawa­mi.

[nggallery id=sukienki-na-i-komunie template=caption]

Kiedyś obow­iązy­wały sukien­ki i gar­ni­tu­ry. Obow­iązkowe były pod­kolanów­ki i rękaw­icz­ki. Zmieni­ała się jedynie dłu­gość sukienek, na coraz krót­szą. Ewalu­ował też kolor gar­ni­turów, raz były białe,  innym razem grana­towe. Szukanie archi­wal­nych zdjęć w sieci to nie lada wyzwanie. Zobacz­cie w czym do Pier­wszej Komu­nii “młodzież” chodz­iła wiele lat temu…

[nggallery id=komunia-kiedys template=caption]

 

1 KOMENTARZ

  1. AMAYA is the best tele­serye na npanood ko, nai­i­ba tla­ga xa at bawat episode aaban­gan tla­ga, nka­jack­pot ang gma d2….galing lahat ng mga artista n guma­ganap gal­ing pumili ng ca2AR#8s30;CONG&tTULATIONSN GMA GOOD JOBTHUMBS UP PO AKO SA INYO….

Dodaj komentarz