Sukces Zaradnej Mamy

Sukces Zaradnej Mamy

by -

War­saw Fash­ion Street to najwięk­sze świę­to mody w Polsce. Tylko raz w roku, na Krakowskim Przed­mieś­ciu w Warsza­w­ie, bez spec­jal­nego zaproszenia, moż­na usiąść w pier­wszym rzędzie — najczęś­ciej zarez­er­wowanym dla vipów — i zobaczyć na żywo pokazy mody. Jeden z nich zor­ga­ni­zowała Mag­dale­na  Łyczko, twór­czyni por­talu Zarad­na Mama.

— Kiedy Doro­ta Wróblews­ka zapro­ponowała mi zor­ga­ni­zowanie pokazu, od razu wiedzi­ałam, że będzie to akc­ja chary­taty­w­na. Zaprosiłam do współpra­cy 13 pro­jek­tan­tów mody. Każdy z nich przekazał kreację, którą niebawem będzie moż­na wyl­i­cy­tować na Allegro.pl.

 

Na wybiegu pojaw­iły się: Kari­na Kunkiewicz w kreacji Bizuu z córką Nelą, Mag­da Steczkows­ka w sukience od Natalii Jaroszewskiej z córką Zosią, Moni­ka Mro­zows­ka w fuk­sjowej kreacji autorstwa due­tu Paprocki&Brzozowski, aktorce towarzyszyła cór­ka Karoliną, dzi­en­nikar­ka Anna Maruszeczko z córką Sofi­ją – obie w sukienkach od Vio­li Śpiechow­icz, Mał­gorza­ta Pieńkows­ka z córką Inką, w sukienkach od Ewy Minge, Jolan­ta Fajkows­ka i Marysia Niklińs­ka, pow wybiegu spacerowały w sukienkach od Teresy Rosati, Ania Gło­gows­ka w kreacji Łukasza Jemioła, tancerce kroku dotrzymy­wała cór­ka Jul­ka, Pauli­na Smaszcz — Kurza­jew­s­ka w sukience od Gosi Baczyńskiej wraz ze starszym synem Frankiem, a Katarzy­na Glin­ka w sukience od Macie­ja Zienia, Mag­da Łyczko w kreacji od Bizuu wraz z najmłod­szą uczest­niczką pokazu — niespeł­na 2 let­nią córeczką Polą oraz Han­na Lis w sukience z kolekcji La Mania, dzi­en­nikarce towarzyszyła cór­ka Ania. Pokaz uświet­nił wys­tęp Kasi Klich. Artys­t­ka zaśpiewała dziecię­cy hit “Cukier­ki, cukier­ki”.

Dochód z licy­tacji kreacji oraz czek w wysokoś­ci 10 tysię­cy zło­tych, który ufun­dowała fir­ma biżuteryj­na Lilou trafi do Sto­warzyszenia SOS Wios­ki Dziecięce — orga­ni­za­cji zaj­mu­jącej się osie­ro­cony­mi i opuszc­zony­mi dzieć­mi.

Dzieciom pomogli również:

drogerie Ross­mann, ufun­dowały 50 zestawów kos­me­tyków dla mam i 50 dla dzieci,
wydawnict­wa: G+J Pol­s­ka oraz Ole­siejuk zad­bały, by dzieci mogły doskon­al­ić naukę czy­ta­nia,
tal­en­ty artysty­czne poma­ga rozwi­jać Fun­dac­ja “Mówimy Obraza­mi” — podarowała 20 Baz­grozszytów z rysunka­mi gwiazd,
dzię­ki układa­niu klock­ów LEGO dzieci rozwiną swo­ją wyobraźnię,
a Fab­ry­ka Rajstop Adri­an przekaza­ła 600 sztuk rajstop,

Zachę­camy do oglą­da­nia kreacji i oczy­wiś­cie udzi­ał w aukcji. Szczegóły już niebawem.

Patronat medi­al­ny nad pokazem objął dwu­ty­god­nik “Gala”.

Serdeczne podz­iękowa­nia dla Rafała Macią­ga za obsługę foto i video.

1 KOMENTARZ

  1. Zaz­droszcze( oczy­wi­scie pozytwnie)takich cza­sow i mozliwosci,kiedy mlode ‚zdolne,kreatywne oso­by, jaka bez wat­pi­enia jest „Zardana Mama” maja pomys­ly na zor­ga­ni­zowanie cze­gos fajnego, a pozytecznego i tym sposobem moga odnosic sukcesy!
    Jeszcze raz grat­u­lu­je „Zarad­nej Mamie” sukce­su i zalu­je, ze nie moglam bez­posred­nio uczest­niczyc w oklaski­wa­niu tego pieknego przed­siewziecia i oso­bi­scie uscisnac lap­ke Polci,za to,ze tak pieknie razem z Mama prezen­towala sie na scenie.Widac,ze zastepst­wo ros­nie i to w najlep­szym wydaniu:)Brawo!!!

Dodaj komentarz