Smakowita lektura

Smakowita lektura

Jesteś smakoszem lub miłośnikiem podróży? To lek­tu­ra obow­iązkowa dla ciebie. Nie jesteś jed­nym ani drugim? Nie prze­j­muj się! Po przeczy­ta­niu „Śródziem­nomorskiego lata” nabierzesz ochoty na gotowanie albo nieza­pom­ni­aną podróż w niez­nane.

David Shal­leck  — autor i jed­nocześnie główny bohater – to “kucharz okrę­towy” z San Fran­cis­co poszuku­ją­cy odpowiedzi na pytanie: kim chcę być i czego oczeku­ję od życia? Na niespeł­na 400 stronach dzieli się z nami wspom­nieni­a­mi związany­mi ze zdoby­waniem prak­ty­ki i zgłębia­n­iu wiedzy kuli­narnej, która w niek­tórych przy­pad­kach okazu­je się być prawdzi­wym wyzwaniem. Nawet, jeśli odby­wa się w otocze­niu pocztówkowych lad­schaftów Lazurowego Wybrzeża.

To książ­ka nasy­cona smakiem, nafasze­rowana marzeni­a­mi. Niemal sły­chać w niej szum fal i czuć ciepły piasek pod stopa­mi. Nie wierzysz? Przekon­aj się. Przeczy­taj i prze­nieś na pokład luk­su­sowego jach­tu by przeżyć śródziem­nomorską przy­godę.

Lek­tu­ra obow­iązkowa na plażę:)

Amerykańs­ki kucharz David Shal­leck przez pon­ad dwadzieś­cia lat był sze­fem kuch­ni ale nigdy nie otworzył włas­nej restau­racji. Wypro­dukował kil­ka telewiz­yjnych pro­gramów kuli­narnych, z udzi­ałem takich mis­trzów, jak cho­ci­aż­by: Jacques Pepin w More Fast Food My Way lub Jose Andres Jose w Made in Spain. W 2011 roku poślu­bił Susan Diane Res­ley. Ojciec Susan wspól­nie z Mar­gret Rey, napisał kil­ka opowiadań dla dzieci, które na początku lat 8o-tych ubiegłego wieku dały życie — sławne­mu już dziś na całym świecie — “Ciekawskiemu Geor­gowi”.

Oto, co o książce mówi sam autor:

Śródziem­nomorskie lato”, David Shaleck, Erol Munuz, przed­mowa Mario Batali, wyd. Lit­er­ack­ie.

Optymistka, wielbicielka smutnych piosenek. Ekonomistka z trzema fakultetami, która odnalazła siebie pośród dzieci. Przyjechała do wielkiego miasta wcale nie dla kariery, ale dla miłości. Pochłania ją świat Zafóna. Bez reszty zatraciła się w Falconesie, Charlesie Martinie i Noahu Gordonie. Lubi Jodi Picoult i Jespera Juula. Wkrótce zostanie mamą!

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz