Moje ulubione zdjęcie z dzieciństwa cz.2

Moje ulubione zdjęcie z dzieciństwa cz.2

Łukasz Borowicz, fot. archiwum prywatne
Łukasz Borow­icz, fot. archi­wum pry­watne

Zdję­cie zostało zro­bione w Pod­sta­wowej Szkole Muzy­cznej przy uli­cy Wik­torskiej w Warsza­w­ie — mówi nasz bohater. Był to doroczny kon­cert szkol­nej orkiestry w której grałem, jak każdy uczeń od IV klasy. Z radoś­cią. Bo to była ogrom­na przy­go­da. Jestem skon­cen­trowany, żeby jak najlepiej zagrać wszys­tkie nuty 🙂 Intere­sowała mnnie wtedy muzy­ka, jest więc niesamowicie bezzmi­en­nie 🙂 Koło mnie siedzą w orkiestrze moi przy­ja­ciele, z niek­tóry­mi z nich mam do dzisi­aj kon­takt. Niedłu­go będę znów nosił oku­lary — żar­tu­je.

PODOBNE ARTYKUŁY

2 KOMENTARZE

Dodaj komentarz