Modne dzieciństwo

Modne dzieciństwo

by -

Moda ma nową muzę! Thyl­ane Blondeau. O młodej Fran­cuzce głośno jest od daw­na. Zade­bi­u­towała jako 4-lat­ka na wybiegu u Jean’a-Paul’a Gaulti­er. Blisko rok temu 10-lat­ka pojaw­iła się w sesji Vogue’a wystyl­i­zowana na dorosłą kobi­etę. Miała ostry mak­i­jaż, poma­lowane paznok­cie i ele­gancką fryzurę. Mała mod­el­ka wywołała dyskusję, czy dziew­czyn­ki w tym wieku powin­ny brać udzi­ał takich przed­sięwz­ię­ci­ach — zas­tanaw­iali się dorośli.

Po fali kry­ty­ki jaka dotknęła matkę Thyl­ane, Vic­to­ria na chwilę przystopowała kari­erę cór­ki oraz między inny­mi usunęła jej kon­to z por­talu społecznoś­ciowego Face­book. Dziś 11-let­nia dziew­czyn­ka ma kilka­dziesiąt fan­klubów na całym świecie, blogerów którzy śledzą niemal każdy jej krok. Thyl­ane powraca, tym razem na okład­ce hisz­pańskiego mag­a­zynu S Moda. Czy jej zdję­cia wciąż budzą kon­trow­er­sje? A może to celowe dzi­ałanie, by zwięk­szyć jej pop­u­larność? Czy w tej sytu­acji winić środowisko mody czy rodz­iców?!

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz