Młodzi piłkarze na Mistrzostwach Europy

Młodzi piłkarze na Mistrzostwach Europy

by -

Pod­czas dwóch dni roz­gry­wek na sta­dion­ie warsza­wskiej Legii zmierzyło się blisko 150 zawod­ników z 17 drużyn z domów dziec­ka z całej Europy. Niepoko­nani okaza­li się Ros­janie, którzy w finałowym meczu wygrali z Ukrainą 3:0. III miejsce wywal­czyła Reprezen­tac­ja Pol­s­ki złożona z zawod­ników z Oświęcimia, Katow­ic, Siemi­anow­ic Śląs­kich, Kłobuc­ka, Gdańs­ka, Szczeci­na i Kołaczkowa, wygry­wa­jąc z Litwą 6:1.

Na podi­um stanęli również m.in. Estończy­cy, ich team okrzyknię­to Drużyną Fair Play, z kolei Jakubowi Matysi­akowi z Pol­s­ki  przy­padł tytuł najlep­szego strzel­ca Mis­tr­zostw, najlep­szym bramkarzem okazał się Litwin Aidas Bag­donas, a najlep­szym zawod­nikiem Maryan Mysyk z Ukrainy.

Pod­czas finału Mis­tr­zostw Europy na sta­dion­ie Syren­ki odbył się chary­taty­wny kon­cert zespołów Wil­ki i Kom­bii, pod­czas którego przeprowad­zono zbiórkę pieniędzy na sprzęt sportowy dla dzieci z domów dziec­ka.

Pomysło­daw­cą i głównym orga­ni­za­torem Mis­tr­zostw jest  Sto­warzysze­nie „Nadzie­ja na Euro”. Hon­orowym patronatem imprezę objęła Pier­wsza Dama RP, pani Anna Komorows­ka.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz