Małpeczki z naszej półeczki

Małpeczki z naszej półeczki

by -

Pon­ad trzy­dziesto­let­nia baj­ka, która śmieszy kole­jne pokole­nie.  Opowieść o bra­ci­ach, którzy w prezen­cie  dosta­ją plus­zowe małp­ki. Frycek i Jup­ko  sta­ją się ważny­mi członka­mi rodziny i przeży­wa­ją  wspól­nie z nią całą masę przygód.  Pewnego dnia zapodziewa­ją się. Wszyscy  krewni i przy­ja­ciele znoszą chłop­com nowe  małp­ki, dla których ci wymyśla­ją nie tylko  imiona, ale nawet własne języ­ki.

Frag­ment książ­ki: “Mogliśmy w tamtą sobotę pójść do kina na  jak­iś film. Może był­by dobry, może kiep­s­ki,  tego się nie dowiemy. Gdy­byśmy się wybrali do cukierni na lody, może by nas po nich bolał brzuch. Albo i nie. Też nie wiado­mo. Ale  zde­cy­dowal­iśmy się pójść do ogro­du zoo­log­icznego.  I tam wydarzyło się coś takiego,  że po pros­tu trze­ba było napisać tę książeczkę o mał­pach.”

Krista Ben­dová — słowac­ka poet­ka, pis­ar­ka, dzi­en­nikar­ka i dram­atopis­ar­ka, znana głównie jako autor­ka książek dla dzieci i młodzieży. Była żoną słowack­iego poe­ty Jána Kostry.

Małpecz­ki z naszej półecz­ki”, Krista Ben­dová, wyd. Prószyńs­ki i S‑ka.

4 KOMENTARZE

  1. Ojej , pamiętam…aż się ciepło na ser­cu zro­biło 😉 kupu­ję od zaraz ! Dzięku­ję za przy­pom­nie­nie !

Dodaj komentarz