Grycanki chcą śmietanki

Grycanki chcą śmietanki

by -

Długo zas­tanaw­iałam się czy w ogóle poruszyć ten tem­at. Chodzi o burzę jaka rozpę­tała się, wokół 15-lat­ki o znanym i słod­kim nazwisku — Grycan. Wik­to­ria, bo tak jej na imię, pokazu­je się z mamą na warsza­ws­kich salonach. Szkop­uł w tym, że ubiór oraz mak­i­jaż dziew­czyny wcale nie wskazu­ją na jej młodociany wiek. Napiszę więcej. Gdy­bym stała w bram­ce klubu noc­nego i wpuszcza­ła ludzi, mała weszła­by bez prob­le­mu. Wik­to­ria marzy o kari­erze mod­el­ki, być może dlat­ego mama Mar­ta pokazu­je się z córką na przykład na pokazach mody. W końcu w tej branży trze­ba zaczy­nać szy­bko. Tem­at wyglą­du dziec­ka i tego co ono robi na noc­nych imprezach, na swoim blogu delikat­nie poruszyła Doro­ta Wróblews­ka — znana fash­ion­ist­ka, pro­du­cen­t­ka i pomysło­daw­czyni  m.in.: War­saw Fash­ion Street. Inter­nau­ci rozpę­tali gorącą dyskusję, która oburzyła mamę Wik­torii. I tak prawnik państ­wa Grycan wys­tosował pis­mo do pani Wróblewskiej o narusze­nie dóbr oso­bistych! Zarzu­cił jej również, że nie usuwa obraźli­wych komen­tarzy inter­nautów i grozi jej sądem. Czy z tych samych powodów odpowiedzial­ność poniosą tabloidy infor­mu­jące o całym zdarze­niu, w których aż kipi od wul­gar­nych komen­tarzy? Jeśli nie, to naprawdę zaczy­nam się dzi­wić, że uli­ca­mi swo­bod­nie chodzi najwięk­szy styl­ista skan­dal­ista, Tomasz Jacyków. A może to wszys­tko to tylko bicie piany? Na śmi­etankę oczy­wiś­cie.

Dziś mojej diety dal­szy ciąg. Na zdję­ciu głównym moje śni­adanie:) Nie uległam pokusie nawet lodom Grycan! 🙂 Czy pamięta­cie o głosowa­niu?! Tym razem Zarad­na spadła oczko w dół:((( Gło­su­j­cie!  SMS o treś­ci: A00732 pod numer: 7122. 

Zdj. pochodzi ze strony: zyciegwiazd.onet.pl

PODOBNE ARTYKUŁY

7 KOMENTARZE

 1. Miałam dokład­nie to samo odczu­cie jeśli chodzi o wiek Wik­torii, myślałam, że te dwie panie to siostry, a wszys­tko przez to jak jest ubrana.

  Poz­draw­iam zarad­ną mamę i Pol­cię.

 2. Do mod­el­ki braku­je jej nieste­ty kil­ka albo kilka­na­scie kilo­gramow 😉 Poraz­ka, obie Panie to dla mnie kicz i bazar… Majac tyle kasy, wygladac tak tandet­nie to niela­da wyzwanie 😉 Moje ulu­bione DDTVN nazwa­lo ja jed­na z najlepiej ubranych kobi­et (Mame G.) i nieste­ty sie z tym niez­godze. Cho­ci­az kobi­eta lad­na pomi­mo swej tuszy.

 3. Marzenia moż­na mieć i nawet należy, bo ponoć to one trzy­ma­ją nas przy życiu. Co do pan­ny G. mam obiekc­je doty­czące jej wagi. Nieste­ty Mama G. ma za dużo pieniędzy i za szy­bko chce córkę wykre­ować na gwiazdę,podobnie zro­biła pro­jek­tan­t­ka mody Pani R. ze swo­ją córką Weroniką. Ona nigdy nie wyglą­dała na swo­je dziew­częce lata wręcz prze­ci­wnie, zawsze jak dorosła kobi­ta po prze­jś­ci­ach.

  Zarad­na, nie prze­j­muj się, może jeszcze zna­jdą się chęt­ni do głosowa­nia sms-owego na Twój blog, pewnie czeka­ją do ostat­niego dnia. Trzy­mam kciu­ki za blog i za dietę.….….:)

 4. Po tym co zobaczyłam chy­ba muszę zwery­fikować stro­je mojej 15-lat­ki, koniec z jeansa­mi koszu­la­mi i baweł­ni­any­mi topa­mi — od dzisi­aj szpile min 14 cm mak­i­jaż i do szkoły — tylko jak ja jej to powiem 😉

 5. Ooo dobry tem­at! Do mod­el­ki jej daleko, do pro­jek­tan­t­ki też, widać kiep­s­ki wybór sukien­ki.
  Co mnie zaskaku­je, to robi­e­nie gwiazd z ludzi, którzy są dosłown­ie z innej baj­ki. Jak ta Pani tu od lodów 🙂
  Ostat­ni w telewiz­ji (nie pamię­tam, może tvn style) udziela wywiadu jakaś blon­dy­na. Pytam żony, kto to jest? Matyl­da odpowia­da, chy­ba wice-final­ist­ka 1 edy­cji idola, że ona to pamię­ta to jed­no zaskocze­nie a drugie, że już chy­ba nie mają kogo lan­sować.
  Mam nadzieję, że nie obraz­iłem niko­go moją igno­rancją.

Dodaj komentarz