Anna Dereszowska ambasadroką marki Feretti

Anna Dereszowska ambasadroką marki Feretti

by -

W warsza­wskiej kaw­iarni Tami­ka, zaproszeni dzi­en­nikarze mieli okazję zapoz­nać się z najnowszą kolekcją mar­ki Fer­etti. Skła­da się ona z 13 zestawów poś­cieli oraz 10 ulu­bionych przez klien­tów wzorów z ubiegłego sezonu. Orga­ni­za­torzy ogłosili, że ambasadorką pol­skiej poś­cieli i akce­soriów dla dzieci została Anna Deres­zows­ka, aktor­ka i mama 4 ‑let­niej Leny.

Pod­kreślała, że współpra­ca z Fer­etti nie jest przy­pad­kowa. “Wychowu­jąc córkę sama uży­wała poś­cieli i akce­soriów tej mar­ki. „Pamię­tam zabawną sytu­ację, jak jeszcze Lenka była mała, zna­jo­ma powraca­ją­ca z Rzy­mu, chci­ała mi spraw­ić prawdzi­wie włos­ki prezent. Przy­wiozła mi poś­ciel mar­ki… Fer­etti”, wspom­i­nała z uśmiechem aktor­ka.

[nggallery id=feretti template=caption]

Nowa kolekc­ja to naprawdę strzał w dziesiątkę. Spodo­ba się wszys­tkim nowoczes­nym mamom. Urzekło mnie wyszukane wzor­nict­wo oraz piękne, wyszy­wane posta­cie. Równie ważne jest to, że poś­ciel Fer­etti wyko­nana jest z najwyższej jakoś­ci mate­ri­ałów, które nie podraż­ni­a­ją delikat­nej skóry dziec­ka. Ja, jak każ­da mama, zwracam na to uwagę — przekony­wała pięk­na ambasador­ka.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz