Carolina Herrera dla dzieci

Carolina Herrera dla dzieci

by -

Coraz więcej świa­towych design­erów pro­jek­tu­je kolekc­je nie tylko z myślą o dorosłych klien­tach ale również o tych najmłod­szych. Na lato pochodzą­ca z Wenezueli Car­oli­na Her­rera dla młodych fash­ion­istów pro­ponu­je kolekcję pełną soczystych kolorów. Pro­jek­tan­t­ka stworzyła dla dzieci ubra­nia, które sprawdzą się pod­czas waka­cyjnych przygód. Dla dziew­czynek będą to luźne sukien­ki i kom­bine­zony, a dla chłopców spod­nie bermudy i koszul­ki polo. Mary­narskie akcen­ty wciąż biją reko­rdy pop­u­larnoś­ci. Dla chłopców będzie to m.in.: grana­towa wia­trówka, a dla dziew­czynek białe szorty. Ide­alne na wakac­je nie tylko zdaniem Her­rery są tramp­ki: beżowe, czer­wone lub białe. Pro­jek­tan­t­ka świet­nie zestaw­ia ze sobą ognistą czer­wień, zawsze szykowną biel z roman­ty­czny­mi błęki­ta­mi.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz