Blog Roku

Blog Roku

by -

Kochani! zgłosiłam Zarad­ną Mamę do konkur­su Blog Roku 2011. Kole­jną przy­godę czas zacząć! Lubię wyzwa­nia. Pisanie, czy­tanie — bez tego nie mogłabym egzys­tować. Wśród zgłos­zonych blogów mam swoich fawory­tów. Mam nadzieję, że wśród Waszych zna­jdzie się Zarad­na Mama. Liczę na wspar­cie w komen­tarzach i oczy­wiś­cie SMS‑y. Głosować moż­na od 12 sty­cz­nia. Jak to zro­bić, jeszcze napiszę.

Ps. Coraz częś­ciej zas­tanaw­iam się, co na to wszys­tko Pol­ka, która kiedyś zna­jdzie moje zapis­ki w cyber­przestrzeni. “O nie mamo, dlaczego to opisałaś” albo “Jak mogłaś mnie tak ubrać” albo jeszcze lep­iej “Co za kom­pro­mi­tu­jące zdję­cie”:))))

Pamię­tam, że wspom­nienia mamy moich szczenię­cych lat zwłaszcza przy fac­etach budz­iły moją wściekłość. Ciekawe… 🙂

Zdj. Diana Domin

PODOBNE ARTYKUŁY

2 KOMENTARZE

Dodaj komentarz