Kasia Klich i jej bajkowa drużyna

Kasia Klich i jej bajkowa drużyna

by -

To wyjątkowo zgrany zespół. Kap­i­tanem jest piosenkar­ka Kasia Klich, towarzyszą jej m.in.: Anna Dym­na, Katarzy­na Kwiatkows­ka, Hali­na Mlynko­va, Bea­ta Tad­la, Daria Widawska, Artur Andrus, Ryszard Kalisz, Bartek Kasprzykows­ki i Łukasz Now­ic­ki z synem Piotrusiem.

Bajkowa druży­na” to pięknie i ory­gi­nal­nie wydana książ­ka, w której niek­tóre kart­ki zmieni­a­ją się w kolorowankę, dzię­ki temu każdy jej egem­plarz sta­je się niepow­tarzal­ny. Opisane w niej his­to­rie, dzieci mogą wysłuchać na pły­cie. Czy­ta­ją je znane i lubiane gwiazdy.

 Druży­na rozpraw­ia o brzy­d­kich wyrazach, cukierkowej diecie i innych sprawach, co ciekaw­ią dzieci. To kolorowa, peł­na radoś­ci książ­ka, łączą­ca wspani­ałą zabawę z mądry­mi tek­sta­mi w znakomi­tym wyko­na­niu. Pre­miera odbyła się w Warsza­w­ie w Glo­be­trot­ter Restau­rant.

Kupu­jąc książkę “Bajkowa druży­na” poma­gasz podopiecznym fun­dacji Cor Infan­tis.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz