Grupa dziennikarzy motoryzacyjnych wyruszyła z Warszawy do Jastarni, by przetestować jeszcze pachnące fabryką Fordy Turneo Connect. Na miejscu czekała na nas dodatkowa atrakcja — finał sezonu kite-owego ford Kite Cup.

 

Sied­mioosobowy Grand Tur­neo Con­nect udźwig­nie tonę bagażu usłysza­łam. To cud­ow­na wiado­mość dla rodziny wyjeżdża­jącej nad morze, praw­da? Żeby zapewnić sobie i bagażom więcej przestrzeni złożyliśmy 2 tylne rzędy foteli. Wydawało mi się, że spakowałam niemal wszys­tko. Niemal, bo pod­czas pos­to­ju okaza­ło się, że nie zabral­iśmy wóz­ka dla lal­ki. W dniu wypraw mieliśmy cud­owną pogodę. Najmłod­sza z pasażerek nie mogła narzekać na nudę, a przeszk­lony dach auta i pełne chmur niebo dostar­cza­ło jej dodatkowych wrażeń. Dla mnie miłą niespodzianką były schow­ki, w których moż­na ukryć zabaw­ki, książecz­ki oraz inne akce­so­ria dla dzieci. Głębo­ka pół­ka na pod­szy­biu — to miejsce na dziecięce skar­by, a także nad i pod deską rozdziel­czą po stron­ie pasażera. Zas­tanaw­iałam się nawet czy w pro­jek­towa­niu tego wnętrza brała przy­pad­kiem jakaś mama.

Do tyl­nej częś­ci auta dostaniemy się prze­suwny­mi drzwia­mi, z kolei do bagażni­ka — otwier­ana uchyl­na kla­pa. Tur­neo Con­nect jest autem bez­piecznym. W  tes­tach zderzeniowych Euro NCAP, mod­el Ford Tur­neo Con­nect zdobył maksy­mal­ną ilość punk­tów w kat­e­gorii ochrona dziec­ka 18-miesięcznego. Pod­czas tes­tu zderzenia czołowego z pasażerem — manekinem reprezen­tu­ją­cym 3‑letnie dziecko, czu­jni­ki wykaza­ły dobrą ochronę wszys­t­kich częś­ci ciała. Podusz­ka powi­etrz­na pasażera może zostać odłąc­zona, co pozwala na ustaw­ie­nie fote­lika tyłem do kierunku jazdy.

Dojechal­iśmy po niemal 5 godz­i­nach dotas­r­liśmy do Jas­tarni. Od razu ruszyliśmy na plaże… to ostat­ni głębo­ki odd­ech przed zawoda­mi. W Tur­neo Con­nect jest tyle miejs­ca, że spoko­jnie zmieś­ci się w nim cała rodzin­na i jeszcze kil­ka goś­ci. To auto, które łączy funkcję samo­chodu dostaw­czego z rodzin­nym.

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz