Zmiany

    by -

    Wkońcu week­end. Co za ulga. Ten dzień dobrze zapowiadał już wczo­ra­jszy wieczór. Pol­ka zas­nęła bez wal­ki i uwa­ga — pier­wszy raz w swoim niemal 10 miesięcznym życiu przes­pała całą noc! Nie muszę chy­ba pisać, że dzię­ki temu sama nie zasyp­i­ałam w środ­ku dnia przed klaw­iaturą albo za kierown­icą. Piątek zab­ie­gany. Nie zre­al­i­zowany plan dnia zrekom­pen­sowała mi Pol­ka, która w końcu pojęła trud­ną sztukę koor­dy­nacji ruchów raczkowa­nia. Ter­az śmi­ga jak sza­lona. Cud­owny widok. Nie mogę doczekać się chwili, kiedy zacznie chodz­ić. Częs­to wyobrażam sobie jak trzy­mam ją za rękę pod­czas spaceru. Ona już nie siedzi w wózku, tylko idzie za mną noga w nogę:) Z nowych zachowań, muszę wspom­nieć o zgrzy­ta­niu zęba­mi. Dowiedzi­ałam się, że u niemowląt to nor­malne zachowanie, spowodowane wyży­naniem się nowych zębów. W ten sposób sprawdza co jej wyrosło w dziąsłach i oswa­ja się z nową rzeczy­wis­toś­cią. Chci­ałam sprawdz­ić stan uzę­bi­enia ale zostałam ugryziona i pod­dałam się:)

    1 KOMENTARZ

    1. Super, że Pol­cia przes­pała całą noc, świad­czy o tym, że dorośle­je, a także: “nic mi nie dole­ga”. Tylko się cieszyć. Wys­pana szczęśli­wa Mama, to szczęśli­we dziecko.:)

    Dodaj komentarz