Zaradna mama śpiewa

Zaradna mama śpiewa

by -

Czy pamięta­cie kołysan­ki z dziecińst­wa? Zas­tanaw­iałam się, co śpiewała mama i bab­cie. Jedyne co utk­wiło w mojej pamię­ci, to: a a a kot­ki dwa… Kołysan­ki, które śpiewam córce, najczęś­ciej wymyślam na poczeka­niu. Lubię też “hity” z mojego dziecińst­wa, które śpiewały zespoły: Gawę­da czy Fasol­ki, nie mogę zapom­nieć o Majce Jeżowskiej. Zdarza się, że zapom­i­nam słów pop­u­larnych piosenek z dziecię­cych reper­tu­arów. I tak jak już kiedyś wspom­i­nałam, wyszło mi “zobaczysz kota co ma wielkie wro­ta” zami­ast “i na pło­cie kota”. Poruszam tem­at, bo do tej pory nikt chy­ba nie namaw­iał do śpiewa­nia dzieciom. Gdy zapros­zono mnie do wzię­cia udzi­ału w akcji chary­taty­wnej “Kołysan­ki z miłoś­cią” od razu się zgodz­iłam. W ramach akcji ogłos­zono konkurs na tekst kołysan­ki. Z całej Pol­s­ki nadesłano aż 419 autors­kich utworów. Jury oraz inter­nau­ci wyty­powali 10 zwycięzców. Lau­reaci nagrali kołysan­ki z  aktora­mi i dzi­en­nikarza­mi. Jed­na z nich w due­cie z autorem została zaśpiewana przeze mnie. To zaszczyt znaleźć się w tak zac­nym gronie — Sonia Bohosiewicz, Anna Deres­zows­ka i ambasador­ka akcji Mag­dale­na Różcz­ka. Pro­dukt final­ny akcji chary­taty­wnej — pły­ta z “Kołysanka­mi z miłoś­cią” — zostanie wydana w połowie wrześ­nia, a całkow­ity dochód ze sprzedaży zostanie przez­nac­zony na remont klini­ki pedi­atrii Cen­trum Zdrowia Dziec­ka. Cena — cegieł­ka to 19,90 zło­tych. Płytę będzie moż­na kupić już za kil­ka tygod­ni we wszys­t­kich droge­ri­ach Ross­mann na tere­nie całego kra­ju.

Więcej o akcji może­cie przeczy­tać na www.kolysanki.com.pl

PODOBNE ARTYKUŁY

2 KOMENTARZE

 1. kolorowe kred­ki w pud­eleczku nosze , kolorowe kred­ki bard­zo lubia mnie!
  Kolorowe kred­ki kiedy je poprosze, namalu­ja wszys­tko to co chce.
  Namalu­ja domek(tutaj uwaga,tak spiewa­lo moje dziecko)
  i na kocie plota(poprawnie brz­mi i na plocie kota)
  i wesole solonko na pochmurne dni
  A gdy w kos­mos leciec przyjdzie mi ocho­ta,
  prawdzi­wa raki­ete namalu­ja mi:)

  Ciekawa jestem tej ply­ty „kolysan­ki z milos­cia”
  Sam tytul jest juz bard­zo zaprasza­ja­cy:)

 2. Nasza Zarad­na Mama, jest zarad­na w każdym calu. Grat­u­lu­ję z całego ser­ca i z niecier­pli­woś­cią czekamy na płytę, by wesprzeć ten szczyt­ny cel. Grat­u­lac­je 🙂

Dodaj komentarz