Wyjątkowy dzień

    by -

    Z arad­na mama pier­wszy raz w życiu obchodzi swo­je świę­to. Przyz­nam szcz­erze, że to dzi­wne uczu­cie. Nowa rola zobow­iązu­je nie tylko do odpowiedzial­noś­ci i pewnego rodza­ju powa­gi:))) a to cza­sem bywa trudne:))) Pol­ka siedzi w wózku i śpiewa: aaaaaaaa na wszys­tkie nuty świa­ta, kiedy próbu­ję ją naślad­ować, śmieje się jak­by usłysza­ła dow­cip tygod­nia. Zamieszczam jed­no z ulu­bionych zdjęć. Jesteśmy na wakac­jach, tata pły­wa, dlat­ego nie ma go na zdję­ciu, a ja z mamą na pomoś­cie uda­ję, że rysu­ję. Do dziś pamię­tam zapach drew­ni­anych kre­dek. Bieg­nę do pra­cy, wcześniej muszę jeszcze tylko zadz­wonić do swo­jej MAMY!:)  Miłego dnia wszys­tkim ZARADNYM.

    1 KOMENTARZ

    Dodaj komentarz