Szukam

Szukam

by -

Dochodzi północ. Słod­ką ciszę zakłó­ca tylko wzdy­chanie Pol­ki przez sen i dźwięk jed­nej z zabawek, której nie mogę zlokali­zować od dwóch godzin. Poza tym szukam w głowie dobrego rozwiąza­nia wnętrza jej królest­wa. Dużo zabawek, nieustawny pokój… Koniec roku zawsze dzi­wnie mnie przygnębia, coś się kończy… idę szukać dalej. Pol­cia wypowiedzi­ała kole­jne słowo: “Hau”. W końcu przez całe świę­ta za ogon łapała kota i pod­skaki­wała z każdym szczeknię­ciem psa.

PODOBNE ARTYKUŁY

1 KOMENTARZ

  1. Pola wyglą­da słod­ko.
    Mnie tez prz­er­aża koniec roku, bo zawsze mam uczu­cie, że starsza jestem jeszcze bardziej.
    Żal, że nie zro­biłam wielu rzeczy, co zro­biłam źle, a mogłam inaczej i mnóst­wo nowych postanowień doty­czą­cych rozpoczy­na­jącego się roku. Ile uda się z tych postanowień nie wiem, ale zawsze jakieś są. Tobie zarad­na mamo i wszys­tkim zarad­nym życzę 100% normy w real­iza­cji noworocznych postanowień. SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU.!!!!!!!!

Dodaj komentarz