Świąteczne inspiracje

Świąteczne inspiracje

by -

Coraz bardziej…, szy­b­ciej…, inten­sy­wniej… dlat­ego tutaj, chwilowo mnie mniej. Podglą­dam skle­powe wys­tawy, szukam przepisu na pierni­ki, odpowied­niego papieru do pakowa­nia prezen­tów. Nie da się ukryć, że za kil­ka dni świę­ta. Jak w tym roku będzie wyglą­dało wasze drzewko? Przede wszys­tkim czy będzie prawdzi­we czy sztuczne? Oto kil­ka propozy­cji “kreacji” dla choin­ki:) Tym­cza­sem uruchami­am śnieg na stron­ie, bo za oknem wciąż go nie widać.

[tabs slidertype=“images” auto=“yes” autospeed=“3000”
[imagetab width=“360” height=“450”] https://zaradna-mama.pl/wp-content/uploads/2011/12/133419207680453491_a9HGp10z_c.jpg[/imagetab]
[imagetab width=“360” height=“450”] https://zaradna-mama.pl/wp-content/uploads/2011/12/133419207680453491_a9HGp10z_c.jpg [/imagetab]
[imagetab width=“392” height=“449”] https://zaradna-mama.pl/wp-content/uploads/2011/12/choinka8.png [/imagetab]
[imagetab width=“360” height=“380”] https://zaradna-mama.pl/wp-content/uploads/2011/12/choinka10.jpg[/imagetab]
[imagetab width=“360” height=“360”] https://zaradna-mama.pl/wp-content/uploads/2011/12/choinka7.jpg [/imagetab]
[imagetab width=“360” height=“450”] https://zaradna-mama.pl/wp-content/uploads/2011/12/choinka1.jpg [/imagetab]
[imagetab width=“352” height=“450”] https://zaradna-mama.pl/wp-content/uploads/2011/12/06HB.jpg[/imagetab]
[imagetab width=“360” height=“450”] https://zaradna-mama.pl/wp-content/uploads/2011/12/christmas-festival-decoration-craft-diy-frugal-unique-idea-inspiration-family-tree-paper-stamped-ornaments-family-picture-tree-baubles-table-centerpiece-hallway.jpg [/imagetab]
[imagetab width=“360” height=“480”] https://zaradna-mama.pl/wp-content/uploads/2011/12/Christmas-Tree-2010.jpg[/imagetab]
[imagetab width=“360” height=“360”] https://zaradna-mama.pl/wp-content/uploads/2011/12/christmas-tree-ideas28.jpg [/imagetab]
[imagetab width=“321” height=“450”] https://zaradna-mama.pl/wp-content/uploads/2011/12/choinka91.jpg [/imagetab]

[/tabs]

Źródło: zdj. 1: vitaverandan-anna.blogspot.com, 2: www.ashleyvictoriaphotographyblog.com, 3: shelterness.com,
4: inspirationforhome.blogspot.com, 5: maisondecor8.blogspot.com, 6: redbpower.wordpress.com,
7: http: imsovintage.blogspot.com, 8: carolsgarden.blogspot.com, 9: homefurniturecatalogs.com,
10: www.thedailybuzz.com.au, 11: homefurniturecatalogs.com

PODOBNE ARTYKUŁY

3 KOMENTARZE

  1. Moja choin­ka będzie duża i nat­u­ral­na. Będzie pach­ni­ało igli­wiem i zawsze kiedy ją ustra­jam, przy­pom­i­nam sobie swo­ją Mamę, która była total­nie zakrę­cona na punkcie Świąt Bożego Nar­o­dzenia i jeżeli chodzi o choinkę, to my dzieci nie ubier­al­iśmy jej, dlatego,że zawsze było coś nie tak: Aniołek z papieru na pra­wo, nie u góry, lalecz­ka z bibuły na dol­ną gałązkę.Pamiętajcie duże bom­b­ki na dół, mniejsze na górę.Pomagaliśmy jej pod dyk­tan­do, a Ona promieni­ała i była najszczęśli­wsza. Pamię­tam kiedy już byłam dorosła, zaprowadz­iłam swo­je dzieci do siostry, by mogły pobaw­ić się z jej córeczka­mi. Kiedy wracałam, śnieg tak chru­pał pod buta­mi, że było mnie sły­chać między bloka­mi. W pewnej chwili zauważyłam “wyrzu­coną” choinkę, a właś­ci­wie stała opar­ta o mur odgradza­ją­cy pojem­ni­ki na śmieci. Była to duu­u­uża, pięk­na jodła kore­ańs­ka. Zro­biło mi się jej żal i pomyślałam o Mamie, która od tygod­nia płakała, że ma najbrzyd­szą choinkę swego życia, bo jakaś krzy­wa i mało gałązek i taka nie wydar­zona. Wzięłam ją do domu. Zan­iosłam na strych, bo nie byłam pew­na, czy dobrze zro­biłam. Wchodzę do domu i pytam Mamę: czy gdy­by ktoś ter­az przyniósł ci piękną choinkę, to prze­brałabyś ja od nowa? Zauważyłam tylko błysk w jej oczach i z uśmiechem odrzekła: oczy­wiś­cie !!! Powiedzi­ałam tylko , że zaraz wracam. Kiedy weszłam do domu z tą nową porzu­coną choinką, myślałam, że ona zemdle­je z wraże­nia. Jak to, skąd, dlaczego ktoś wyrzu­cił takie cudo w pier­wszy dzień świąt? Pomożesz mi, zapy­tała? Prze­bieranie drzewek skończyłyśmy ok.1 w nocy. Dopó­ki żyła, wspom­i­nała “śmiet­nikową” najpiękniejszą choinkę jej życia, a ja czułam się jak paw. Dlat­ego też każdego roku staram się by było ono wyjątkowe i piękne, dla mojej nieobec­nej już ukochanej Mamy i moich dzieci. WESOŁYCH I RADOSNYCH ŚWIĄT WSZYSTKIM ZARADNYM I ICH RODZINOM.

  2. Mamo 2 dzieci!
    Jaki piękny wpis!!! Wzruszyłam się. Nigdy nie zapom­nę tej his­torii, juz zawsze pomyślę o tej choince i o Was jak będe ubier­ała i wybier­ała swo­ją. Pięk­na świątecz­na his­to­ria. Wesołych Świąt!

Dodaj komentarz