Rodzinne więzy

  by -

  Szuka­jąc inspiracji, znalazłam 10 rzeczy, które moż­na zro­bić, by pogłębić więzy rodzinne. Postanow­iłam podzielić się z Wami swoim odkryciem. Może to co za chwilę przeczy­tasz zabrz­mi pate­ty­cznie ale kiedy pomyślisz jak wyglą­da Twój tydzień, dojdziesz do wniosku, że jesteś obrzy­dli­wie zajętą osobą. Stwierdzisz że warto spróbować, a co najważniejsze przekonasz się że jest to skuteczne.  Oto lista:

  1:) Przy­go­tuj plan dnia, godz­i­na po godzinie dla całej Waszej rodziny i rozpisz go w kalen­darzu jak inne ważne wydarzenia czy uroczys­toś­ci.
  2:) Ustal 1 wieczór w tygod­niu wol­ny od ekranu: telewiz­o­ra, kom­put­era czy gry. Usiądź­cie i zagra­j­cie w coś (Scrable, Monop­oly, Rumikub), wyjdź­cie na spac­er, poczy­ta­j­cie na głos książkę albo po pros­tu bądź­cie ze sobą.
  3:) Po powro­cie dzieci ze szkoły, rodz­iców z pra­cy, w trak­cie obiadu albo tuż przed snem wyłącz tele­fony komórkowe na 1 godz­inę dzi­en­nie albo i dłużej.
  4:) Prze­jrzyj swój kalen­darz i pomyśl, z których rzeczy, spotkań możesz zrezyg­nować na rzecz swo­jej rodziny.
  5:) Zaplanuj wyjś­cie z każdym z dzieck­iem z osob­na. Jeśli możesz, zrób to przy­na­jm­niej raz w miesiącu. Sko­rzys­ta na tym cała rodz­i­na.
  6:) Przy­go­tuj zeszyt, w którym zapisze­cie Wasze oce­ny i zasłu­gi.
  7:) Zaplanuj uroczysty obi­ad. Cele­bru­j­cie ten moment, w końcu kocha­cie być rodz­iną.
  8:) Udziela­j­cie się społecznie jako rodz­i­na. Pomóż­cie starszym sąsi­adom, posprzą­ta­j­cie śmieci w ulu­bionym lesie.
  9:) Przez­nacz­cie (jeśli to możli­we) jeden pokój dla rodziny, w którym nie będzie tele­fonu, telewiz­o­ra ani inter­ne­tu.
  10:) Zrób­cie coś razem. Ugo­tu­j­cie obi­ad, popracu­j­cie w ogrodzie. Po pros­tu razem.
  Gdy to czy­tasz, myślisz: ale banał! Od razu napiszę, że gorzej z prak­tyką. Dziś spróbu­ję wyłączyć komórkę przed snem. Zamieszczam zdję­cie naszych ulu­bionych rodzin­nych gier. POWODZENIA. Tym­cza­sem: Dobra­noc:)

  BRAK KOMENTARZY

  Dodaj komentarz