Przemiana

  by -

  Wielu osobom wyda­je się, że po urodze­niu dziec­ka nie potrafię roz­maw­iać o czymkol­wiek innym jak tylko o Polce🙂 Pró­by naw­iąza­nia ze mną kon­tak­tu zaczy­na­jące się od słów: no jak mała? albo zmieniło się wszys­tko, co? albo tęsknisz za nią i nie chce Ci się pra­cow­ać? cza­sem mnie iry­tu­ją. Cór­ka rzeczy­wiś­cie jest dla mnie najważniejsza na świecie ALE… paradok­sal­nie im mniej mam cza­su, tym więcej potrafię zro­bić. Wszys­tko zależy od dobrej orga­ni­za­cji. Zauważyłam, że nigdy wcześniej nie potrafiłam tak dobrze zaplanować swoich prac (wsze­la­kich) i być jed­nocześnie punk­tu­al­ną. Poważnie rozważam opcję stworzenia FAQ i zamieszczenia tam wszys­t­kich odpowiedzi. Tym­cza­sem:
  Mała ma się znakomi­cie, z każdym dniem jest mądrze­jsza, piękniejsza i jeszcze więcej uśmiecha się. Za moment wys­trzeli pełnym zdaniem, bo buzia jej się nie zamy­ka.
  Zmieniła się przede wszys­tkim liczeb­ność naszej rodziny. Z zakochanej w sobie dwój­ki, zro­biła się szczęśli­wa trój­ka:)
  Tęsknię za nią bard­zo, jed­nak wiem, że jest pod opieką Super Niani i nie jest nią Doro­ta Zawadz­ka:) dzię­ki niej, mogę spoko­jnie pra­cow­ać.

  Na koniec kil­ka słów o głównej bohater­ce naszego życia. Od kilku dni pani P. słabo śpi, a kiedy nie śpi, raz za razem wysuwa język… zaglą­dam w paszczę najpiękniejszej jaszczur­ki na świecie i okazu­je się, że na dol­nym dziąśle zarysowały się dwie śnieżno­bi­ałe kresecz­ki. Znaczy z jaszczur­ki zro­bi się zając:) Ros­ną pier­wsze zęby!!! Niesamowite:)

  Zarad­na mama

  2 KOMENTARZE

  1. ja nie zal­iczam sie do wielu i ostat­nio nie pytam o Poleczke 🙁 bo czy­tam ten super blog i wyda­je mi sie ze jestem na bieza­co wiec gadam o wszys­tkim innym 🙂

  2. Zarad­na Mamo.….…..Nie prze­j­muj się tymi, którzy zada­ją Ci pyta­nia typu: aby zadawać. Oni nie mają pomysłu na roz­mowę z Tobą i wyda­je się im, że po urodze­niu dziec­ka nastąpiła u Ciebie amnez­ja, że kobi­eta potrafi roz­maw­iać wyłącznie o kup­kach i pam­per­sach.:) Głowa do góry zarad­na Mamo, wszak wszys­tko z Tobą jest w porząd­ku, czy­ta­jąc Two­je tek­sty mniemam, że nawet bard­zo w porząd­ku ..:)
   Odnośnie Two­jej kochanej Poli, to super, że ma już dwa kłysie. Nawet nie obe­jrzysz się, kiedy powie: Mamo daj mi jabłko.:))
   Pisz dużo i z co najm­niej z tak wspani­ały­mi pomysła­mi na tek­sty. Ciesz się macierzyńst­wem i byciem Mamą, bo nie każ­da z nas może dosięgnąć tego zaszczy­tu. Poz­draw­iam serdecznie.

  Dodaj komentarz