Morze i targi

Morze i targi

by -

Jutro wyjeżdżamy. Zamierza­my pokazać naszej córce najwięk­szą piaskown­icę — nad­morską plażę. Pol­ka do wielkiej eska­pady gotowa od kilku dni. Z oku­lara­mi prze­ci­wsłoneczny­mi nie rozs­ta­je się nawet chwilę, co widać na załąc­zonym zdję­ciu:) Nieste­ty strój kąpielowy, który kupiłam będąc z nią jeszcze w ciąży jest już za mały. Mam nadzieję, że pogo­da będzie łaskawa, a słońce maźnie nasze blade ciała opal­enizną. Dla wszys­t­kich, którzy nie mają planów na ostat­ni week­end wakacji, pole­cam Tar­gi Moje Dziecko. W Hali Sportowej Tor­war w Warsza­w­ie  czeka dużo atrakcji zarówno dla dzieci jak i dla rodz­iców. Będą zabawy i konkursy z atrak­cyjny­mi nagro­da­mi. Jed­ną z nich jest pobyt w Trop­i­cal Island pod Berlinem. Maluchy marzące o wielkiej sław­ie, będą mogły wziąć udzi­ał w pro­fesjon­al­nym castin­gu. Poza tym dmuchane place zabaw, kąci­ki książek dziecię­cych, plan­e­tar­i­um i tor gokar­towy. W Tar­gach wezmą udzi­ał znane mamy Edy­ta Jun­gows­ka i Reni Jusis. Będą bezpłatne porady spec­jal­istów m.in. laryn­golo­ga, aler­golo­ga i ortope­dy i zabie­gi pilę­gna­cyjno — kos­me­ty­czne. Więcej infor­ma­cji zna­jdziecie na stron­ie targimojedziecko.pl Do zobaczenia!

PODOBNE ARTYKUŁY

2 KOMENTARZE

  1. Pola osza­le­je na widok „najwiek­szej piaskown­i­cy”:)
    Zycze Wam przy­jaznego slon­ka, no i te oku­lary w krop­ki…:)))

Dodaj komentarz