Mama zapracowana

    by -

    Pamię­tam o Was, czekam na głęb­szy odd­ech. W ten week­end jedziemy z Polką do Toru­nia na kon­cert Roda! Czy macie jak­iś pomysł gdzie kupić jakieś ochronne słuchaw­ki dla dziec­ka. Spodziewam się, że na sta­dion­ie będzie głośno. Jestem podekscy­towana, że wyjedziemy z Warsza­wy do innego mias­ta. Zas­tanaw­iam się jed­nak czy poziom decy­be­li nie zaszkodzi naszej pię­knoś­ci?! Jakie macie doświad­czenia w tej kwestii i co sądzi­cie? Przes­tałyś­cie wysyłać ciążowe zdję­cia, rozu­miem że też macie inne ważne obow­iąz­ki. Tak czy siak wciąż czekam:)

    Zarad­na mama

    BRAK KOMENTARZY

    Dodaj komentarz