Charytatywny spacer

Charytatywny spacer

by -

Ciężkie jest sobot­nie poranne wstawanie, podob­nie jest z oga­r­nię­ciem siebie, dziec­ka i mieszka­nia, jeszcze gorzej sprawa wyglą­da z pakowaniem do wyjś­cia. Udało się. Na star­cie pojaw­iłyśmy się chwilę po godz. 10. Na Agrykoli gigan­ty­czny tłum chęt­nych do spacerowa­nia. Mali w wózkach, nosidłach, chus­tach, więk­si staw­iali niez­darne ale samodzielne kro­ki, dorośli i starsze pokole­nie z laseczka­mi albo z kijka­mi do nordic walk­ing. W Ecco Walkathonie udzi­ał brały nawet psy, różnej maś­ci:) Wszyscy poświę­cili swój wol­ny czas, żeby pomóc dzieciom. Widząc suną­cy tłum, wzruszyłam się… Wybrałam  krót­szą trasę — 6 km, bo nie wiedzi­ałam, jak na nowe otocze­nie zareagu­je Pol­ka. Morze ludzi z każdej strony, okrzy­ki, szczekanie psów, głoś­na muzy­ka itd. Wszys­tko ją intere­sowało. Zaskocze­nie. Grzecznie siedzi­ała w wózku i obser­wowała, obyło się bez gry­masów, jęków i płaczu. Z gło­du, w akcie des­per­acji wyp­iła nawet zimne mleko. Potem zas­nęła. Oczy otworzyła już na mecie:) I tak wspól­nie przeszłyśmy 12 km x 4 złote = 48 zło­tych, które trafi do fun­dacji SOS Wios­ki Dziecięce. Zwycięst­wo świę­towała z rówieśnikiem Julianem. Najbardziej  intere­sowała ją czarna czupry­na chłop­ca i jego buty, choć sama nie znosi ich nosić. Miała ochotę go zagłaskać, on uciekał z jej plas­tikową łyżeczką, a ona ścią­gała jego ecco trzewi­ki:) i tak bez koń­ca. Po powro­cie do domu, padłyśmy. Jak dobrze pójdzie, za tydzień o tej porze będziemy już na wakac­jach. Jutro opub­liku­ję więcej zdjęć. Dziś tylko zachód słoń­ca z naszego okna.

[tabs slidertype=“images” auto=“yes” autospeed=“3000”] [imagetab width=“480” height=“360”] https://zaradna-mama.pl/wp-content/uploads/2011/09/zachod3.jpg [/imagetab] [/tabs]

PODOBNE ARTYKUŁY

1 KOMENTARZ

  1. Świet­nie baw­iłyś­cie się. Z racji tego, że mieszkam daleko od Was nie mogła wziąć udzi­ału w marszu, a chęt­nie poszłabym. Pola pewnie była świado­ma tego, że jedzie w wózku dla dobra sprawy. Poz­draw­iam.

Dodaj komentarz