Dobry czas

  by -

  [dc]I[/dc]rlandczycy mówią: Zna­jdź czas na pracę - jest to cena sukce­su. Zna­jdź czas na zad­umę - jest to źródłem siły. Zna­jdź czas na zabawę — jest to tajem­ni­ca wiecznej młodoś­ci. Zna­jdź czas na czy­tanie - jest to stud­nia wiedzy. Zna­jdź czas, aby być wesołym — jest to dro­ga szczęś­cia. Zna­jdź czas, aby marzyć — jest to dotknię­ciem gwiazd. Zna­jdź czas, aby kochać i być kochanym — jest to przy­wile­jem bogów. Zna­jdź czas, aby się roze­jrzeć - bowiem dzień jest zbyt krót­ki, aby być zap­a­tr­zonym jedynie w siebie. Zna­jdź czas, aby się śmi­ać — jest to muzy­ka. Dziś było dużo cza­su na wszys­tko. Pra­cow­al­iśmy inten­sy­wnie, dumal­iśmy chwilę, baw­iliśmy się częs­to, czy­tal­iśmy z zapartym tchem, byliśmy weseli — z Pol­cią nie da się inaczej, pomarzyliśmy… Kochamy się od cza­su zimowiska w Stro­n­iu Śląskim, rozglą­damy się za nowym autem, śmi­al­iśmy się jak zwyk­le, gdy Pol­ka po usłysze­niu kilku tak­tów ze swo­jej ulu­bionej pły­ty, odpłynęła w krainę snów. Dlat­ego jutro będzie o muzyce.

  Zarad­na M.

  4 KOMENTARZE

  1. Cza­sa­mi łez­ka mi sie w oku kreci,ze ktos jest na pocza­tku tej dro­gi, która ja juz przeszlam.Z usmiechem czy­tam prze­mysle­nia Mam , które to wszys­tko co juz znam obser­wu­ja:))) jak na mame 17-lat­ki przys­tało, mam juz inne prob­le­my , bardziej dorosłe:} ale cza­sa­mi chci­ałabym przezywac to co Ty Magdusiu.…czasami chci­ałabym cofnac czas , zeby moja cór­ka miała znowu 3 lat­ka:)

  2. Bard­zo cieszę się z tego co napisałaś:)
   To tylko potwierdza moje przy­puszczenia, że nie jestem sama:) To, że jest nas więcej doda­je otuchy i pokazu­je, że każ­da z nas czy tego chce, czy nie musi być ZARADNA!:)

  3. Cieszę się Twoim szczęś­ciem Zarad­na Mamo, miło czy­tać tekst, z którego emanu­je tak dużo optymiz­mu. W zwar­i­owanych cza­sach, “znalezie­nie cza­su” na jakikol­wiek z wyp­isanych, to połowa sukce­su, a może cały sukces?.:)))) Poz­draw­iam

  Dodaj komentarz