Wygraj rodzinny weekend nad morzem

Wygraj rodzinny weekend nad morzem

Wymyśl hasło pro­mo­cyjne dla por­talu zaradna-mama.pl, wypełnij poniższy for­mu­la­rz i wyślij.

Wygraj rodzinny weekend nad morzem

Zwycięz­ca otrzy­ma vouch­er rodzin­ny (2 oso­by dorosłe + 2 dzieci) na 3‑dniowy pobyt
w Health Resort&Medical SPA Panora­ma Mors­ka w Jarosław­cu
z paki­etem All Inclu­sive light.

Wśród atrakcji zapew­ni­amy:
1 x seans opala­nia na słonecznej łące dla 2 osób dorosłych
1 x masaż fizykoter­apeu­ty­czny Well­sys­tem Hydro Jet Med­ical dla 2 osób dorosłych
1 x relaks w stre­fie well­ness dla 2 osób dorosłych i 2 dzieci

Health Resort & Med­ical SPA „Panora­ma Mors­ka” w Jarosław­cu zna­j­du­je się 350 m od najpiękniejszej pol­skiej plaży, „Panora­ma Mors­ka”. Najwięk­szą atrakcją jest ogrom­ny Aqua­park — kom­pleks zewnętrznych wewnętrznych basenów z pod­grze­waną wodą i leżaka­mi.

Szczegóły doty­czące nagrody — rodzin­nego week­endu w Health Resort & Med­ical SPA Panora­ma Mors­ka.

Reg­u­lamin konkur­su.

and-the-winner-is

ZWYCIĘSKIE HASŁO TO: “INSPIRUJĄCA STORNA KOBIET, KTÓREGO AUTORKĄ JEST PANI MAŁGORZATA BOROWSKA.

GRATULUJEMY!!!