UE ogranicza dzieciom dostęp do serwisów społecznościowych

UE ogranicza dzieciom dostęp do serwisów społecznościowych

by -
Unia Europejska opracowuje rozporządzenie ograniczające dzieciom dostęp do platform społecznościowych — Facebook, Instagram i Snapchat. Według nowych przepisów korzystanie z nich będzie możliwe tylko za zgodą rodziców. Jak będzie weryfikacja wieku użytkowników? 
 dzieckokomp

Prace nad pro­jek­tem trwały kil­ka lat i wszys­tko wskazu­je, że członkowie Par­la­men­tu Europe­jskiego w końcu się dogadali. Sprawa ograniczenia nielet­nim dostępu do mediów społecznoś­ciowych, budzi wielkie emoc­je. Jeśli tak się stanie wszys­tkie dzieci poniżej 16 roku życia będą mogły korzys­tać z ser­wisów społecznoś­ciowych jedynie za przyz­wole­niem rodz­iców. W jaki sposób to wyegzek­wować?

Unia pozostaw­ia ser­wi­som wol­ną rękę w doborze sposobu, w jaki będą kon­trolować wiek użytkown­ików. Jedynym z pomysłów ma być przesyłanie skanu dowodu tożsamoś­ci lub danych kar­ty kredy­towej. Roz­porządze­nie ma wejść w życie w 2018 roku. Za nieprzestrze­ganie nowych zasad, ser­wisy mogą zostać ukarane grzy­w­na­mi w wysokoś­ci nawet 4% ich świa­towego obro­tu. Pro­jekt zakła­da, że niek­tóre kra­je członkowskie będą miały możli­wość obniże­nia wieku z lat 16 na 13. Które? Na razie nie wiado­mo.

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz