Clochee — polskie kosmetyki organiczne

Clochee — polskie kosmetyki organiczne

by -

Chlochee to polska marka kosmetyków naturalnych do pielęgnacji twarzy i ciała. Ich ambasadorką jest Agnieszka Maciąg.

Przyjaciółki, Daria Prochenka i Justyna Szuszkiewicz stworzyły Clochee, markę kosmetyków naturalnych do pielęgnacji twarzy i ciała. Premiera najnowszego produktu, odbyła się w warszawskiej restauracji Lif.

Śni­adanie pra­sowe zain­au­gurowało współpracę Clochee z Agnieszką Maciąg, która została ambasadorką marki. Głównym “bohaterem” spotka­nia było serum odży­w­c­zo-odmładza­jące. Na bazie komórek macierzysty­ch jabłka, które szczegól­nie efek­ty­wnie wspier­a­ją pro­cesy odnowy komórkowej. W składzie serum jest także olej Per­il­la, który przyspiesza pro­dukcję kola­genu i elastyny, uelasty­cz­nia i uję­dr­nia skórę.

Cloche” – to po fran­cusku dzwonek. Od tego dźwięczne­go słowa, kojarzące­go się z kwiatem i naturą, wzięła się nazwa marki organ­iczny­ch kos­me­tyków. Clochee nar­o­dz­iło się 2 lata temu, założy­cielki pod­kreśla­ją, że podob­nie jak inne Polki mają takie same prob­le­my ze skórą, upły­wa­ją­cym cza­sem, dlat­e­go chcą przekazać kobi­etom kos­me­tyki, których same uży­wa­ją, kocha­ją i potrze­bu­ją. Mot­to marki to ” Nie odkładaj do jutra przy­jem­noś­ci, którą możesz mieć dzisi­aj”.

Obec­ną ser­ię kos­me­tyków tworzą: serum sil­nie naw­ilża­jące, krem naw­ilża­ją­co-uję­dr­ni­a­ją­cy, wygładza­ją­cy ole­jek do demak­i­jażu, łagodzą­cy tonik antyoksy­da­cyjny, odży­w­czy peel­ing cukrowy i lekki bal­sam naw­ilża­ją­cy.

Kos­me­tyki Clochee są w całoś­ci eko­log­iczne, tj. surow­ce jaki uży­to posi­ada­ją gwaranc­je upraw eko­log­iczny­ch oraz cer­ty­fikaty. W ich składzie zna­j­du­ją się wyłącznie nat­u­ral­ne surow­ce: masła roślin­ne, ole­je tłoc­zone na zim­no, ole­jki eteryczne, ekstrak­ty z roślin. Kos­me­tyki nie zaw­ier­a­ją parabenów, silikonów, ole­jów min­er­al­ny­ch, parafiny, bar­wników ani aro­matów syn­te­ty­czny­ch oraz wielu inny­ch sub­stancji chemiczny­ch. Wszys­tkie pro­duk­ty Clochee są także eko­log­iczne zapakowane. Są tak nat­u­ral­ne, że moż­na je ponoć zjeść.
Tego w prawdzie jeszcze nie testowałyśmy, ale przyz­na­je­my że serum jest naszym redak­cyjnym fawory­tem.

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Odpowiedz

5 × five =