Jak wybrać ubranko dziecięce na wakacyjną wyprawę?

Jak wybrać ubranko dziecięce na wakacyjną wyprawę?

by -

Wycieczka na rowerach

Lato coraz bliżej, waka­cyjny wyjazd zaplanowany, a ty zas­tanaw­iasz się, co spakować do wal­izki? Ubranko dziecięce na waka­cyjną wyprawę powin­no być prak­ty­czne i niekrępu­jące ruchów – rados­ne, let­nie kolory i atrak­cyjny design będą dodatkowym plusem. Na co zwró­cić uwagę?

Lato na plaży

Jeśli wakac­je zamierza­my spędzać na plaży, szczegól­ną uwagę powin­niśmy zwró­cić na ochronę delikat­nej skóry maluszka przed słońcem. Dlat­e­go warto postaw­ić na nie za moc­no odkry­te, ale za to bard­zo cienkie i przewiewne ubra­nia dziecięce. Poz­wolą one osłonić nieco ciało malucha przed słońcem, a jed­nocześnie zapewnią odpowied­nią wenty­lację i dobre samopoczu­cie. Wybier­a­jąc śpi­ochy, sukienki czy spod­nie chłopięce, pamię­ta­jmy, że w wakac­je najlepiej sprawdzi się odzież dziecię­ca wyko­nana z nat­u­ral­ny­ch mate­ri­ałów – będzie ona miękka, „odd­y­cha­ją­ca”, a także szy­bko wyschnie po zamocze­niu wodą. Sze­roki wybór wyko­nany­ch z najwyższą staran­noś­cią i z doskon­ałej jakoś­ci mate­ri­ałów ubranek zna­jdziemy w sklepie inter­ne­towym 5.10.15. – ta sprawd­zona marka staw­ia przede wszys­tkim na ory­gi­nal­ne pro­jek­ty pol­s­kich pro­jek­tan­tów, kom­fort oraz atrak­cyjny design.

Lato w lesie

Obóz harcer­ski, rodzin­ny biwak, wyprawa rowerowa… Takie przy­gody maluchy zapamię­tu­ją na dłu­go! Nieste­ty, wyrusza­jąc na dłuższy czas do lasu czy nad jezio­ra, musimy liczyć się z pewnymi niedo­god­noś­ci­ami, jak nagłe zmi­any pogody, chłod­ne noce, ataki komarów. Może­my jed­nak łat­wo staw­ić im czoła, a pomogą nam w tym odpowied­nie ubra­nia dziecięce. Na pewno przy­da się zestaw ubrań potrzeb­ny­ch do ubra­nia się „na cebulkę” – pod­czas wiec­zorne­go siedzenia przy ognisku świet­nie sprawdzą się kurtki dla dzieci, bluzy chłopięce i dziew­częce, a także ciepłe skar­petki i lekkie sza­le. Nie zapom­ni­jmy o pel­ery­nach prze­ci­wdeszc­zowych oraz porząd­ny­ch butach, które poz­wolą nam bez trudu (i bez pow­stawa­nia odcisków) pokony­wać spore odcinki drogi.

Lato w mieś­cie

Cza­sami w wakac­je zabier­amy nasze pociechy w różne ciekawe miejs­ca, aby zwiedzać, poz­nawać świat czy też po pros­tu cieszyć się życiem w innym, mają­cym smak świeżoś­ci mieś­cie. Warto zabrać ze sobą ubranka, które spraw­ią, że malec poczu­je się swo­bod­nie i będzie miał siłę na cały dzień inten­sy­wne­go podzi­wia­nia okol­i­cy. Doskon­ałym wyborem będą luźne spod­nie typu pumpy, wyko­nane z lekkiej, przewiewnej tkaniny – sprawdzą się one zarówno jako spod­nie chłopięce, jak też w roli spod­ni dla dziew­czynki. Młode damy chęt­nie założą także zwiewne sukienki, szorty lub spód­niczki. Pamię­ta­jmy, aby unikać szty­wny­ch mate­ri­ałów (jak np. dżins czy gruby sztruks), a także wszys­t­kich mogą­cy­ch powodować podrażnienia ele­men­tów, jak wys­ta­jące suwaki.

W sklepach dla dzieci zna­jdziemy mnóst­wo bajecznie kolorowych propozy­cji na lato – wybierzmy te, które najlepiej pasować będą do naszy­ch waka­cyjny­ch planów i miejs­ca poby­tu. Nie zapom­ni­jmy też o ważny­ch dodatkach chronią­cy­ch przed słońcem, jak oku­lary prze­ci­wsłoneczne czy czap­ki.

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Odpowiedz

one × 4 =