Monika Mrozowska

Monika Mrozowska

by -
Monika Mrozowska
Monika Mro­zowska

Czy­tam zarad­na mamę, by gubiąc się cza­sami w swo­jej niepo­rad­noś­ci, znaleźć potwierdze­nie, że nie muszę być mamą ide­al­ną, by być dobrą mamą. Że cza­sami zami­ast staw­iać przed sobą i dziećmi wielkie wyma­gania, wystar­czy wyjść z nimi na dwór i razem puszczać bańki myd­lane.

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Odpowiedz

nine − 9 =