Pomysłowy tata fotograf

Pomysłowy tata fotograf

by -

Fotografowi ślub­ne­mu Jasonowi Lee ogrom­ną pop­u­larność przyniosły nie zdję­cia młody­ch par ale dwóch córek. W 2006 roku u bab­ci dziew­czynek zdi­ag­no­zowano chło­ni­aka nieziar­niczne­go. Same dziew­czynki też częs­to chorowały, dlat­e­go nie mogły odwiedzać bab­ci w szpi­talu. Lee znalazł inny sposób, by bab­cia mogła widzieć jak doras­ta­ją jej wnuczki i założył blo­ga, w którym umieszcza zwar­i­owane zdję­cia Kristin i Kayli. W ciągu niespeł­na 6 lat zdję­cia sióstr widzi­ało już pon­ad 400 mil­ionów ludzi z całe­go świata. Kristin jest czwartok­la­sistką, a Kay­la właśnie rozpoczęła pier­wszą klasę.

Kiedyś przyz­nał, że dużo pomysłów na wymyśla­ją same dziew­czynki. — Rzad­ko robię zdję­cia dłużej niż min­utę. Sądzę, że dziew­czynki uwiel­bi­a­ją ses­je na dworze i gdy od cza­su do cza­su dosta­ją poz­wole­nie na robi­e­nie bała­ganu — mówi Lee. W wywiadzie dla Huff­in­g­ton Post amerykańskiego dzi­en­nika inter­ne­towe­go, Jason powiedzi­ał: mam nadzieję, że moje zdję­cia wywołu­ją uśmiech na twarzy ludzi, bo dla nas jest to wielka zabawa.  I szy­bko doda­je: nie próbu­j­cie robić tego w domu! Wiele z tych zdjęć to fotomon­taże ale wśród nich moż­na znaleźć morze inspiracji.

1 KOMENTARZ

Odpowiedz

6 − 2 =