Finał?

Finał?

by -

Numer star­towy 00732. Siedem­set trzy­dzieś­ci dwa?! Tak. Start… Zarad­na jak każ­da matka rozkładała siły:) trochę pod­b­ie­gałam, odpoczy­wałam, znów przyspiesza­łam — to nic, że z jęzorem na brodzie. 4 miejsce, rewelac­ja. Jak tylko o tym pomyślałam, spadłam na 5, potem na 7, 8 i 12miejsce. Mobi­liza­c­ja, mobi­liza­c­ja… Tem­po, tem­po — słysza­łam w głowie krzyk moje­go wue­fisty. Wtedy, to był bieg na 500 metrów. Pamię­tam kołatanie ser­ca ze zmęczenia. Dziś było podob­nie. Tym razem z radoś­ci. Gdy usłysza­łam w słuchaw­ce:- Nie wiem jak Ci powiedzieć… tu nastąpiła wymow­na chwila prz­er­wy. — Jesteś 5! Mało nie zakrz­tusiłam się herbatą. Piąte miejsce, to wynik na 5 z plusem. Dzięku­ję. Cały dzień chodz­iłam z wyp­iekami na twarzy. Drugi etap, to kole­jne głosowanie. Liczniki zostały ska­sowane dlat­e­go wszyscy, którzy przy­czynili się do sukce­su w pier­wszym etapie, mogą go powtórzyć, wysyła­jąc kole­jne­go SMS’a:) A00732 na numer 7122.

Wraca­jąc do rzeczy­wis­toś­ci. Pola wciąż tańczy, właś­ci­wie wykonu­je już pełne obroty. Nie przeszkadza jej nawet sitko na głowie. Poza tym jest zafas­cynowana chomikami. Kiedy widzi teledysk piosenki “Każdy ma jakiegoś bzika” zespołu Fasolki pokrzyku­je z radoś­ci. Szczegól­nie gdy na pier­wszym planie widać chomika:) Postanow­iliśmy, że przy okazji zakupów w cen­trum hand­lowym, odwiedz­imy zoo­log­iczny i pokaże­my jej czworonożne­go ulu­bień­ca. Stała z nosem przyk­le­jonym do szy­by i śmi­ała się. Wiec­zorem zan­im zas­nęła wydur­ni­ała się kon­cer­towo. Spiewo — rozmówki zostały nagrane, może jutro uda się je zamieś­cić. Zas­tanaw­iam się co z niej wyrośnie? Czy Wy też o tym myśli­cie?

PODOBNE ARTYKUŁY

2 KOMENTARZE

  1. Czy­tałam, ze ter­az zaczy­na się głosowanie na :“Blo­ga blogów”.Przed chwilką wysłałam na Was smsa i został przyję­ty, więc akc­ja ruszyła z całej siły.
    Two­ja Pola jest super dziew­czynką, a co z niej wyrośnie? Trochę Mamy, trochę Taty z domieszką dzi­ad­ków.:)) Poz­draw­iam tancerko piosenkarkę i oczy­wiś­cie rodz­iców zarad­nej Poli.:)

Odpowiedz

fourteen − 12 =