Zaradna mama śpiewa

Zaradna mama śpiewa

by -

Czy pamięta­cie kołysanki z dziecińst­wa? Zas­tanaw­iałam się, co śpiewała mama i bab­cie. Jedyne co utk­wiło w mojej pamię­ci, to: a a a kotki dwa… Kołysanki, które śpiewam córce, najczęś­ciej wymyślam na poczeka­niu. Lubię też “hity” z moje­go dziecińst­wa, które śpiewały zespoły: Gawę­da czy Fasolki, nie mogę zapom­nieć o Majce Jeżowskiej. Zdarza się, że zapom­i­nam słów pop­u­larny­ch piosenek z dziecię­cy­ch reper­tu­arów. I tak jak już kiedyś wspom­i­nałam, wyszło mi “zobaczysz kota co ma wielkie wro­ta” zami­ast “i na pło­cie kota”. Poruszam tem­at, bo do tej pory nikt chy­ba nie namaw­iał do śpiewa­nia dzieciom. Gdy zapros­zono mnie do wzię­cia udzi­ału w akcji chary­taty­wnej “Kołysanki z miłoś­cią” od razu się zgodz­iłam. W ramach akcji ogłos­zono konkurs na tek­st kołysanki. Z całej Pol­ski nadesłano aż 419 autors­kich utworów. Jury oraz inter­nau­ci wyty­powali 10 zwycięzców. Lau­reaci nagrali kołysanki z  aktorami i dzi­en­nikarza­mi. Jed­na z nich w due­cie z autorem została zaśpiewana przeze mnie. To zaszczyt znaleźć się w tak zac­nym gronie — Sonia Bohosiewicz, Anna Deres­zowska i ambasadorka akcji Mag­dale­na Różczka. Pro­dukt final­ny akcji chary­taty­wnej — pły­ta z “Kołysankami z miłoś­cią” — zostanie wydana w połowie wrześ­nia, a całkow­ity dochód ze sprzedaży zostanie przez­nac­zony na remont kliniki pedi­atrii Cen­trum Zdrowia Dziecka. Cena — cegiełka to 19,90 zło­ty­ch. Płytę będzie moż­na kupić już za kilka tygod­ni we wszys­t­kich droge­ri­ach Ross­mann na tere­nie całe­go kra­ju.

Więcej o akcji może­cie przeczy­tać na www.kolysanki.com.pl

PODOBNE ARTYKUŁY

2 KOMENTARZE

 1. kolorowe kred­ki w pud­eleczku nosze , kolorowe kred­ki bard­zo lubia mnie!
  Kolorowe kred­ki kiedy je poprosze, namalu­ja wszys­tko to co chce.
  Namalu­ja domek(tutaj uwaga,tak spiewalo moje dziecko)
  i na kocie plota(poprawnie brzmi i na plocie kota)
  i wesole solonko na pochmurne dni
  A gdy w kos­mos leciec przyjdzie mi ochota,
  prawdzi­wa raki­ete namalu­ja mi:)

  Ciekawa jestem tej ply­ty „kolysanki z milos­cia”
  Sam tytul jest juz bard­zo zaprasza­ja­cy:)

 2. Nasza Zarad­na Mama, jest zarad­na w każdym calu. Grat­u­lu­ję z całe­go ser­ca i z niecier­pli­woś­cią czekamy na płytę, by wesprzeć ten szczyt­ny cel. Grat­u­lac­je 🙂

Odpowiedz

eighteen − 5 =